Arenguvestlus klassijuhatajale

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Klassijuhataja algatab oma klassi arenguvestluse, valib küsimustiku, korraldab vestluse aegade registreerimise ja viib vestlused läbi.
Av3.png
Av4.png

Klassijuhataja ei koosta ise küsimusi ega küsimustikke ja haldab oma klassiga seotud infot. Kui klassijuhataja vahetub, siis saab uus klassijuhataja kõik õigused seniste vestluste vaatamiseks oma õpilaste suhtes.

Klassijuhataja näeb oma eKooli uudisvoos varsti saabuvate sündmuste hulgas peatseid arenguvestlusi. Oma klassi vestluste haldamsieks vajutab ikoonil <Arenguvestlused>.

Klassijuhataja ekraanil on oma klassi (oma klasside) vestluste juhtekraan: vestluse aja kinnitanud õpilased; veel ilma ajata õpilased; õpilased, kellel on vestlus juba peetud;


Uue vestluse lisamine

Uue vestluse lisad + märgist vestluste menüü päises.

Pane tähele: vestlus on õppaastas ühe klassiga peetav üritus, samal klassil samas õppeaastas kahte vestlust olla ei saa!

 • Lisad vestluse pealkirja, valid klassi (kui oled mitme klassi juhataja) ja küsimustiku, mida vestlusel kasutad.
 • Saad lisada vestluse toimumise ajad.
 • kinnitad vestluse loomist.

Eraldi (ja ka hiljem tehtav) tegevus on vestluse küsimustiku muutmine. Õpetaja saab:

 • arvata vestlusest välja neid küsimusi, mida ta ei soovi kasutada (kui see küsimus ei ole kohustuslik)
 • järjestada küsimusi ümber
 • lisada oma küsimusi (mis ei satu kooli ühisesse küsimuste baasi).


Vestluste toimumise haldus

Klassi vestluse juhtaken on jagatud kolmeks osaks:

 • juba broneeritud aegadega, peatselt saabuvate vestluste loetelu. Iga õpilase juures näeb küsimustiku täitmise seisu, vestluse aega ning saab vaadata eeltäidetud protokolli.
 • veel broneerimata aegadega õpilasi ja vabu aegu. Siit saab ka klassijuhataja ise aja kinni panna
 • juba peetud vestluste loetelu. Saab avada õpilase vestluse protokolli nii käesoleva kui ka eelmiste aastate kohta.

Kõigis jaotustes olevatele õpilastele saab saata ükshaaval või grupina teateid (märgi õpilased ja <Saada teateid valitud nimedele>).

Õpilase nimel vajutades avatakse tema vestluste vaade. On näha varasemad vestlused ja saab alustada selle aasta protokolli täitmist ning näha vestluste logi.


Vestluse läbi viimine (protokoll)

Protokoll koosneb järgmistest osadest:

 • protokolli päis (osalejad, toimumise aeg)
 • eelmise aasta eesmärkide üle vaatamine. eKoolist saab individuaalse ülesande täitmise seisu ja sellele antud tagasiside.
 • küsimustele vastamine. Eeltäidetud vastused on näha; iga küsimuse juures saab anda tagasiside.
 • selle aasta eesmärkide loetelu. Saab eesmärke lisada, kustutada, redigeerida.
 • ajaküsimuste põhjal koostatud nädala ajatabel.
 • vestluse lõpetamine - protokolli kinnitamine.

Peale vestluse kinnitamist kujundaatkse protokoll tekstidokumendiks, vastused küsimustele lisatakse küsimustiku aruandesse; protokolli ja vastuseid enam muuta ei saa.