Difference between revisions of "Arengukaart"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "category: DevCard {{panetahele|sisu= Tunni-, kontrolltöö ja kokkuvõtva hinde lisamisel on augustist 2018 võimalik kasutada päeviku põhiselt salvestatud kommentaarid...")
(No difference)

Revision as of 10:06, 28 August 2019


NB! Tunni-, kontrolltöö ja kokkuvõtva hinde lisamisel on augustist 2018 võimalik kasutada päeviku põhiselt salvestatud kommentaaride kogumit.
Fa91.png