Difference between revisions of "Arengukaart"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 67: Line 67:
 
Kaardi alguses on ikoon "Prindi", mille vajutuse järel trükivalmis kaart printerisse saadetakse. Kaardile lisatakse trükistiilid.  
 
Kaardi alguses on ikoon "Prindi", mille vajutuse järel trükivalmis kaart printerisse saadetakse. Kaardile lisatakse trükistiilid.  
  
Samasugune ikoon on olemas lapsevanemal, lapse kaarti vaadates. Lapsevanemaid võib julgustada ise lapse kaarti välja trükkima ja vajalike
+
Samasugune ikoon on olemas lapsevanemal, lapse kaarti vaadates. Lapsevanemaid võib julgustada ise lapse kaarti välja trükkima ja edastama.
  
  
'''Arenduses:'''  
+
=== Mallid ===
 +
 
 +
Koolijuhi jaoks on lisatud menüüpunkt '''Arengukaardid''', kus lisaks mallide nimekirjale ja koostamise või muutmise võimalusele saab näha avatud kaartide nimekirju ja on võimalus neid avada ja täiendada.
  
* Mallid:
 
 
** kool saab defineerida malle: nimetus; eeltäidetavad andmed; sektsioonide pealkirjad; sektsiooni oodatava info selgitus; täitmise ja vaatamise õigused rollide jaoks.
 
** kool saab defineerida malle: nimetus; eeltäidetavad andmed; sektsioonide pealkirjad; sektsiooni oodatava info selgitus; täitmise ja vaatamise õigused rollide jaoks.
 
** Muudatused rakenduvad kaartidele, mis avatakse peale malli muutmist.  
 
** Muudatused rakenduvad kaartidele, mis avatakse peale malli muutmist.  
** Lisatakse menüüpunkt Arengukaardid, kus lisaks mallide nimekirjale ja koostamise või muutmise võimalusele saab näha avatud kaartide nimekirju ja on võimalus neid avada ja täiendada.
+
 
** Malle saab kasutusest ära võtta (mustandiks) ning avaldada.
+
 
 +
 
 +
'''Arenduses:'''
 +
 
 +
* Mallid:
 +
** Malle saab kasutusest ära võtta (mustandiks).
 
* Arengukaart:
 
* Arengukaart:
 
** Kaarte saab sulgeda (lõpetada sinna info lisamine) ning taas avada.
 
** Kaarte saab sulgeda (lõpetada sinna info lisamine) ning taas avada.

Revision as of 09:47, 27 March 2020


NB! Arengukaardid on kooli koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus.
Arengukaartide kasutamisel on hea teada:
 • iga kaardile info lisamine, muutmine, kustutamine logitakse automaatselt
 • iga kaardi osa (sektsiooni) jaoks saab määrata eraldi info vaatamise ja lisamise õigusi.
 • kui kasutajal on õigus selle sektsiooni infot lisada, aga mitte vaadata, siis näeb ta ainult oma sisendeid
 • iga sisendit muudab ja kustutab ainult selle autor
 • koolijuhil on õigus näha kõikide kaartide kõigi sektsioonide sisendeid.
Deccard1.png
Devcard2.png
Devcard3.png
Devcard4.png
Ak20 1.png
Ak20 2.png

Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 46 lõige 7 sätestab: "Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hindamise, testimise ja uuringute tulemused, samuti õpetajate tähelepanekud, tugispetsialistide ning koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, rakendatud teenused ja tugi ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta kantakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. "

Arengukaartide mooduli esimeses sammuna avasime kõigile koolidele esimese arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart.


Arengukaardi täitmine

 1. Avage õpilase kaart (Klasside lehel galeriist või kooli lehe galeriis). Profiili on lisatud uus leht “Arengukaardid”.
 2. Selle avamisel on ees tühi leht ja nupp uue kaardi avamiseks. Selle vajutamise järel avatakse mallide list (esialgu on selles üks vaikimisi olemasolev mall); vajutage ekraanil olevale lingile “Lisa uus kaart”. Kaart lisatakse. Tuleks rahulikult oodata, kuni kõik ekraani mummud on rahunenud. Sama malli põhjal saab koostada mitu kaarti, kui vaja või soovi on.
 3. Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart (malli nimetusega), iga kaardi juures kuvatakse selle viimase muutmise aeg. Tulevikus hakkab seal olema iga õpilase jaoks avatud kaartide nimekiri.
 4. Kaardi avab vajutus selle nimetusel.
 5. Kaardi alguses on õpilase andmed (tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel). Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused vastavalt mallis seatule.
 6. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Praegu on õigused määratud kõigile ühtemoodi ja need ei ole muudetavad: infot lisavad klassijuhataja, koolijuht, lapsega seotud tugi-spetsialist. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.
 7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.
 8. . Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja nupp “Lisa vastus”. Vajutus avab vastuse lisamise.
 9. Vastus võib olla tekst, pisut formaaditud tekst, tabel või loetelu. Kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.
 10. Vastuse saab salvestada mustandina (näeb ainult autor) või avaldada (näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu näha). Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning siis avaldada.
 11. Vastust saab muuta (link “Muuda”). Muutmiseks avatud vastust saab kustutada.
 12. Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude arv; uue rea lisab <Tab> klahvi vajutus. Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile, uue rea lisamiseks tuleks lisada reavahetus (<Enter>). Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.


Arengukaartide täitmine aineõpetajatele

Õpetajad näevad nendele täitmiseks avatud õpilaste arengukaarte päevikust, õpilase detailvaatest. Avada tuleb leht "Arengukaardid". Avaneb kaartide loetelu, mida on aineõpetajatel õigus täiendada või vaadata. Igal kaardil kuvatakse vaid need sektsioonid, mille osas õigused olemas on.

Kui olete avanud kaardi täiendamiseks aineõpetajatele, aga soovite, et sinna kirjutavad vaid põhiainete õpetajad, siis tuleks neile sellest teada anda. Igaüks näeb avades vaid ise-enda sisendeid (kui ei ole linnukest õigusele näha kõiki vastuseid). Kui näiteks loodusloo õpetaja kaardi ka avab, ei näe ta seal kolleegide lisatud andmeid. Saab oma tähelepanekud lisada.


Sektsioonide õiguste muutmine

Arengukaartidel on iga sektsiooni juures, õiguste nimekirja paremas servas, link rollide õiguste muutmiseks. Link on nähtav nendele rollidele, kellel on õigus selle sektsiooni õigusi muuta. S.o. kui klassijuhatajal on õigus seda sektsiooni näha ja täiendada, siis tal õiguste muutmise linki ei ole. Kui talle on koolijuhi poolt antud õigus õigusi muuta, siis on link olemas.

Õigused on:

 • Saab lisada vastuseid
 • Näeb kõiki vastuseid
 • Saab muuta õiguseid

Rollid on: õpetajad, lapsevanemad, koolijuhid, klassijuhatajad, administraatorid, tugispetsialistid.

Kui aineõpetajatele on lisatud õigused: saab lisada vastuseid; ei näe kõiki vastuseid; ei saa muuta õigusi, siis ta näeb selles sektsioonis ainult ise-enda vastuseid ja ei midagi muud. Kui lapsevanemale on antud õigus näha kõiki vastuseid, aga mitte lisada ega muuta õigusi, siis ta näeb sektsiooni sisu, aga ei saa seda täiendada. Koolijuhi rolli õigusi ei saa ära võtta, kõik teised rollid on muudatavad. Tugispetsialist on selle konkreetse õpilasega seotud rollis.


Kaardi edastamine koolist välja

Kaardi alguses on ikoon "Prindi", mille vajutuse järel trükivalmis kaart printerisse saadetakse. Kaardile lisatakse trükistiilid.

Samasugune ikoon on olemas lapsevanemal, lapse kaarti vaadates. Lapsevanemaid võib julgustada ise lapse kaarti välja trükkima ja edastama.


Mallid

Koolijuhi jaoks on lisatud menüüpunkt Arengukaardid, kus lisaks mallide nimekirjale ja koostamise või muutmise võimalusele saab näha avatud kaartide nimekirju ja on võimalus neid avada ja täiendada.

  • kool saab defineerida malle: nimetus; eeltäidetavad andmed; sektsioonide pealkirjad; sektsiooni oodatava info selgitus; täitmise ja vaatamise õigused rollide jaoks.
  • Muudatused rakenduvad kaartidele, mis avatakse peale malli muutmist.


Arenduses:

 • Mallid:
  • Malle saab kasutusest ära võtta (mustandiks).
 • Arengukaart:
  • Kaarte saab sulgeda (lõpetada sinna info lisamine) ning taas avada.

Kaartide arenduse III etapp:

 • Mallid:
  • personaalsete õiguste lisamine
  • personaalsete õiguste eemaldamine / asendamine malli alusel koostatud kaartide jaoks (õpetaja lahkub koolist)
 • Arengukaardid:
  • personaalsete õiguste lisamine sektsioonidele
  • failide lisamine sisenditele
  • kaardi lisamine õpilaste grupile
  • kaardi trükivaates trükitavate sektsioonide valik
 • Aruanded:
  • avatud kaartide aruanne