Difference between revisions of "Arengukaart"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
[[category: DevCard]]
 
[[category: DevCard]]
  
{{panetahele|sisu= Arengukaardid on kooli koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Oliline on sellise infokogumi }}
+
{{panetahele|sisu= Arengukaardid on kooli koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus. }}
  
 
[[image: deccard1.png|600px|right]]
 
[[image: deccard1.png|600px|right]]

Revision as of 09:39, 8 October 2019


NB! Arengukaardid on kooli koostatud vormid, mille alusel saab üle aastate koguda tähelepanekuid ja soovitusi õpilase individuaalse arengu toetamiseks ja suunamiseks. Ouiline on sellise infokogumi turvaline ja kontrollitud hoidmine ning iga tegevuse logimine ja teavitus.
Deccard1.png
Devcard2.png
Devcard3.png
Devcard4.png

Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse § 46 lõige 7 sätestab: "Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud hindamise, testimise ja uuringute tulemused, samuti õpetajate tähelepanekud, tugispetsialistide ning koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, rakendatud teenused ja tugi ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta kantakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. "

Arengukaartide mooduli esimeses etapis avasime kõigile koolidele vaikimisi arengukaardi malli kooli õppekeeles (eesti, vene, inglise). Vormi aluseks on Rajaleidja (Innove) koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. Praegu ei ole see veel muudetav; kooli oma arengukaartide kaartide malllide lisamine saab tehtud järgmiste sammudena.

 1. Avage õpilase kaart (Klasside lehel galeriist või kooli lehe galeriis). Profiili on lisatud uus leht “Arengukaardid”.
 2. Selle avamisel on ees tühi leht ja nupp uue kaardi avamiseks. Selle vajutamise järel avatakse mallide list (esialgu on selles üks vaikimisi olemasolev mall); vajutage ekraanil olevale lingile “Lisa uus kaart”. Kaart lisatakse. Tuleks rahulikult oodata, kuni kõik ekraani mummud on rahunenud. Sama malli põhjal saab koostada mitu kaarti, kui vaja või soovi on.
 3. Õpilase lehel kuvatakse uus arengukaart (malli nimetusega), iga kaardi juures kuvatakse selle viimase muutmise aeg. Tulevikus hakkab seal olema iga õpilase jaoks avatud kaartide nimekiri.
 4. Kaardi avab vajutus selle nimetusel.
 5. Kaardi alguses on õpilase andmed (tulevad andmebaasist ja uuendatakse igal kaardi avamisel). Järgnevad sektsioonide nimetused ja selgitused vastavalt mallis seatule.
 6. Iga sektsiooni juures on kuvatud olemasolevate õiguste info. Praegu on õigused määratud kõigile ühtemoodi ja need ei ole muudetavad: infot lisavad klassijuhataja, koolijuht, lapsega seotud tugi-spetsialist. Infot näevad samad rollid ning lapsevanem.
 7. Iga sektsiooni all on link “Näita logi”. Selle vajutus avab sektsiooni vastuste lisamise, muutmise, kustutamise logi. Lisatud või muudetud vastused on logist avatavad. Lisaklikk avab iga sektsiooni vaatamiste logi.
 8. . Sektsioonides on näha senised sisestused (kui neid on) ja nupp “Lisa vastus”. Vajutus avab vastuse lisamise.
 9. Vastus võib olla tekst, pisut formaaditud tekst, tabel või loetelu. Kujundamise ikoonid on kuvatud teksti sisestamise välja kohal.
 10. Vastuse saab salvestada mustandina (näeb ainult autor) või avaldada (näevad kõik kellel on õigus selle sektsiooni sisu näha). Mustandi avadamiseks tuleb see muutmiseks avada ning siis avaldada.
 11. Vastust saab muuta (link “Muuda”). Muutmiseks avatud vastust saab kustutada.
 12. Tabeli lisamiseks tuleb valida selle veergude arv; uue rea lisab <Tab> klahvi vajutus. Tabeli lahtrid pikenevad vastavalt sisendile, uue rea lisamiseks tuleks lisada reavahetus (<Enter>). Tabel salvestada nagu iga teinegi vastus.

Kaartide arenduse II etapp:

 • Mallid:
  • kool saab defineerida malle: nimetus; eeltäidetavad andmed; sektsioonide pealkirjad; sektsiooni oodatava info selgitus; täitmise ja vaatamise õigused rollide jaoks.
  • Muudatused rakenduvad kaartidele, mis avatakse peale malli muutmist.
  • Lisatakse menüüpunkt Arengukaardid, kus lisaks mallide nimekirjale ja koostamise või muutmise võimalusele saab näha avatud kaartide nimekirju ja on võimalus neid avada ja täiendada.
  • Malle saab kasutusest ära võtta (mustandiks) ning avaldada.
 • Arengukaart:
  • sektsioonide täiendamise ja vaatamise õiguste muutmine konkreetse õpilase kaardil. Esmalt saab muuta rollidega määratud õigusi.
  • Kaarte saab sulgeda (lõpetada sinna info lisamine) ning taas avada.

Kaartide arenduse III etapp:

 • Mallid:
  • personaalsete õiguste lisamine
  • personaalsete õiguste eemaldamine / asendamine malli alusel koostatud kaartide jaoks (õpetaja lahkub koolist)
 • Arengukaardid:
  • personaalsete õiguste lisamine sektsioonidele
  • failide lisamine sisenditele
  • kaardi lisamine õpilaste grupile
  • kaardi trükivaade
 • Aruanded:
  • avatud kaartide aruanne