Ainult hinded

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Ainulthinded.png

Päeviku päisesse lisandus filter "Ainult hinded". Sellel vajutus filtreerib välja iga õpilase hinded ja kuvab need reas. Hinded on ainetundide või kontrolltööde ning kokkuvõtvate hinnete kromoloogilises järjestuses, uuemad hinded vasakul.

Igale hindele on lisatud sama taust, mis tal oleks kuupäevadega päevikus - kontrolltöödel ja hindelistel ülesannetel roheline, kokkuvõtvatel hinnetel roosa.

Oluline on teada, et:

1. "Ainult hinded" filter kuvab hindeid, mis on saadud päeviku päises valitud õppeperioodi jooksul.

2. Kui olete valinud "Ainult hinded" filtri, siis ei ole nähtav ega kasutatav päeviku alumine osa - statistika, teadete saatmine, tunnikirjelduste vaatamine, asendaja määramine, materjalide lisamine ega õpilaste noppimine.

3. Tagasi tavalisse vaatesse saab vajutades ükskõik millisel teisel filtril, "Täielik päevik" taastab vaikevaate.