Ainete pudelikaelad

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Ainete pudelikaelad näitab ära need ained ja ainegrupid, mille jaoks Sinu koolis õpetajaid ei jätku.
Pudel.PNG

Võib juhtuda, et mõne aine planeeritud tundide jaoks ei jätku koolis piisavalt pädevate õpetajate vabadest tundidest või siis ei ole Untisele õpetajate pädevused piisavalt kirjeldatud. Igal juhul kogutakse sellised ained kokku "Ainete pudelikaelad" tabelisse ja nii saab ülevaate võimalikest probleemidest. Selle tabeli jälgimine on kasulik just siis, kui õpetajatel on pädevus õpetada rohkem kui ühte ainet, seega saad neid esmajärjekorras rakendada just seal, kus õpetajaid pigem napib. Tabelis kuvatakse:

  • aine lühinimi
  • nädala tundide arv selles aines või ainegrupis (ainegrupi määrad Baasandmed > Ained tabelis sisestades ainegrupi nimetuse vastavasse veergu)
  • Õpetajata - aine nädalatundide arv, millele veel ei ole õpetajat määratud
  • Õpetajad - pädevate õpetajate arv
  • Vabu tunde - pädevate õpetajate veel täitmata koormuse ehk nädalatundide arv
  • Võimalik - pädevate õpetajate vabade tundide arv arvestades juba tunniplaani paigutatud tunde.
  • kas on ainega probleem või ei ole.

Tabeli lühendamiseks saab märkida linnukese "Ainult need ained, mille tunnid on paigutamata".

Pudelikaelad saab kohe siit aknast välja trükkida.