Ainenimed

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! koos õppekava mõistete sisse toomisega on mitmekesistunud ainete valikute koht ja kuna erinevates aruannetes on vaja kasutada erinevas kohas asuvaid nimetusi, siis segadust vahel juhtub. Ja küsimusi on olnud päris mitu.

Ainete hierarhia ja nimetused on:

I aine klassifikaatoris (kooli klassifikaatorite tabelis) II aine õppekavas (iga õppekava jaoks sisestatud aine, seotud klassifikaatori ainega aga võib omada erinevat nimetust) III aine kursuse nimetus (ainekaardi nimetus) - õppekava aine konkreetse kursuse või klassi õpisisu ja hindamine IV päeviku nimetus - kursusel (ainekaardil) põhinev konkreetses ajas konkreetsele klassile (õpperühmale) õpetaja poolt õpetatav ja hinnatav

Aruannetes näeb neid järgmiselt:

  • Murelaste aruanne - päeviku nimetus. Iga mure on tekkinud konkreetses päevikus ja nende kaupa infot näidatakse
  • Õpetaja koormuse aruanne - päeviku nimetus. Konkreetse päeviku täitmiseks sisestatud tundide arv.
  • Hinnetelehe aruanne - aine kursuse nimetus. Kuna hinnetelehte näevad ka õpilased / lapsevanemad siis nende jaoks on päeviku nimetus liiga kooli-põhine, kursuse (ainekaardi) nimetuse järgi on aga võimalik saadud hindeid siduda õppekavaga.
  • Puudulike hinnete aruanne - aine kursuse nimetus. Konkreetse kurssue läbimisel saadud ebapiisav tulemus või vahetulemus. Päevik kus saadi ei ole nii oluline.
  • Tunnistus - aine õppekavas nimetus. Tunnistus peaks lubama võrrelda erinevate aastate tulemusi ja aine õppekavas läbimise käiku jälgida, seetõttu pigem seotud üldisema üksusega. Ka kursusõppel on aine õppekavas erinevaid kursuseid ühendav tegur.
  • Hinnete statistika - õppekava hinded - kursuste kaupa õppekavas; kursusel vajutades õpetajate kaupa
  • Päeva puudujad - aine nimetus õppekavas

Õpilase kaardil olevas infos (õpilase kaarti näete päevikust / puudumiste päevikust / galeriist õpilase nimel vajutades ja samasugust infot näevad õpilane ja tema vanemad):

  • hinde juures aine nimetust õppekavas;
  • puudumiste juures aine nimetust õppekavas