Ainekabinet või koduklass

From eKool wiki
Revision as of 15:20, 13 May 2016 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


NB! Koduklass on ruum, kus klass enamasti õpib. Ainekabinet on ruum, kus õpetaja eelistab õpetada. Untis ei paiguta tundi ruumi, mis ei ole ei koduklass, ainekabinet või nende alternatiivruum!

Klassile koduklassi määramine

 • Koduklassi ruum märgitakse klassi baasandmete tabelisse (veerg Ruum).
 • Klassi Tundide tabelil klikates on see kantud kõigisse selle klassi Tundide tabeli koduklassi väljadesse, kus seni sisendit ei olnud.
 • Kui koduklass baasandmete tabelis asendada, viib Tundide tabelisse muudatuse sisse klikk sellel tabelil

Õpetaja ruum

 • Kasulik koolidele, kus õpilased liiguvad õpetajate juurde
 • Võrdväärne klassi koduklassiga – kui Tunnid tabelisse lisatakse esmalt õpetaja, siis kantakse Koduklass veergu õpetaja ruum; kui esimesena lisatakse klass, siis klassi koduklass


Juba täidetud koduklassi välja muudatus klassi või õpetaja ruumis ei mõjuta

Ainekabinet

 • Ained (baasandmed) aknast määratud ruum lisatakse vaikimisi selle aine kabinetiks
 • Igale ainetunnile saab määrata ainekabineti veergu uue ruumi Tunnid aknast, seda ruumi käsitletakse kui selle tunni toimumiste ainekabinetti
 • Ainekabinet püütakse jagada võrdselt seda vajavate ainetundide vahel
 • Ainekabineti olulisus määrab Untise käitumise optimeerimisel

Ainekabinet ja koduklass

 • Kui olemasoleva tunniplaani korral lisada Tundide tabelisse ainekabinet, eemaldatakse kohe ruum kõigilt selle tunni toimumistelt
 • Kui on lisatud Tunnid tabelisse nii ainekabinet kui ka koduklass, püüab ruumide optimeerimine lisada tunnid ainekabinetti.
 • Kui see ei ole võimalik, määratakse koduklass või selle alternatiivruum
 • Tunni infos (tunniplaani all) on toimumise ruum ja sulgudes ainekabinet (kui see on olemas)

Ainekabinet versus koduklass

 • Kui on vaja tundi kindlasti ainekabinetti, kustutage selle tunni toimumise juurest koduklass
 • Kui sisend on ainult kas koduklassil või ainekabinetil, siis tegutseb Untis ühtemoodi: kõik need tunnid püütakse paigutada kas tunniga seotud ruumi või selle alternatiivruumidesse.
 • Kui see ei õnnestu, oleneb kaaludest: kas tund jääb paigutamata või paigutatakse tunniplaani ilma ruumita
 • Ilma ruumita tunni toimumisi näeb Diagnoosi aknast.