Administraatori aastalõpp

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


 1. Õpilaste üle viimine:
  1. Administraator lisab järgmise õppeaasta. Koolidel, kes kasutasid vastuvõttu, on see juba lisatud.
  2. Mõned aruanded tuleb koostada enne kui õpilased üle viiakse (klassi õppetegevus päevikute kaupa aruanne, klassi koondaruanne) - tuleta seda kolleegidele meelde.
  3. Administraator saab lisada otsuse klassi lõpetamise kohta (Otsus Õppeaasta aknast). Klassi lõpetamise otsuse saab lisada kõigile (valitud) õpilastele korraga ja see viib õpilased üle järgmise õppeaasta järgmisse klassi. NB! Järgmise õppeaasta järgmisse klassi üle viidud õpilasi ei saa enam tagasi eelmisse õppeaastasse tuua; seega peab administraator saama täpse info õpilaste kohta, kes ka tegelikult järgmisse klassi üle viidi.
 2. Suvetöö (täiendav õppetöö) korraldamine võib nõuda lisatööd. On põhimõtteliselt kaks varianti:
  1. jätkata samade päevikutega - kanda klassi lõpetanud õpilased üle järgmisse klassi. Päevikusse jäävad aktiivsete õpilastena näha vaid need, kellel suvetöö. Üle viidud õpilased on avatavad "endised õpilased" filtrit kasutades.
  2. lisada sildid suvetöö õpilaste päevikusse lisamiseks.
  3. lisada suvetöö veerand (kui kool otsustab, et suvetöö eest lisatakse veerandihinne. Tuleb tunnistusele - lisandub veerg.
  4. kui suvetöö edukalt tehtud, siis muuta aastahinne - kanda ka need õpilased üle järgmisse klassi.
 3. Lõpuklasside kooliastmehinded tuleb sisestada või eksportida EHISe Lõpudokumentide registrisse.
 4. Õpilased lõpetavad kooli - nad tuleb arvata koolist välja (Otsus > Lõpetasid kooli) või viia üle teisele õppekavale (Otsus > Vii üle järgmisse aastasse koos õppekava vahetusega). Põhikooli lõpus peabinimese koolist välja ja siis jälle sisse arvama. eKooli poolest võib nende õppekava ära vahetada, aga kes tahab täpselt teha nagu peab, võiks arvestada:
  1. kui tahate, et õpilase senine elu teile ka gümnaasiumis nähtav oleks, siduge ta esmalt kasutajast lahti ja siis märkige koolist lahkunuks. Kui siis gümnaasiumisse astub, saate lihtsalt rolli lisada ja senised õpitulemused soovi korral ka jälgitavad.
  2. kui tahate oma kooli "puhast lehte" siis ärge siduge kasutajast lahti; lisage sügisel kui uus õpilane ja ajalugu ei tule õpetajaid segama.
 5. Varasemate aastate suur augustikuine töö - lapsed kanda üle järgmise õppeaasta klassidesse ja õpperühmadesse jääb ära:
  1. Klassidesse kuuluvuse uue õppeaasta jaoks tekitasid siis, kui lisasid lastele Otsuse klassi lõpetamise ja järgmisse klassi üle viimise kohta. Leiad lapse realt käesolevas õppeaastas märke "Üle viidud" (Õppeaasta lehel) ja näed neid järgmise õppeaasta järgmises klassis.
  2. Õpperühmadesse kuuluvuse määramiseks kasutatakse õpilaste silte
   1. Kui lisatud silt ei olnud seotud konkreetse klassiga (nt. 3b B vene keel) vaid üldine (B vene keel) siis saab laps valitud neisse päevikutesse, kus õpilased valitakse klass+paralleel+silt valikuga. Silti muuta pole vaja.
   2. Kui silt näitab konkreetset klassi õpperühma (3b B vene keel), siis tuleb kas muuta sildi nimetust või lapsed sealt välja ja mõnda teise silti sisse arvata. Sel juhul on vaja sildid üle käia analoogselt eelmiste aastate õpperühmade korrastamisega. Töös olulist kokkuhoidu ei teki.
 6. Sisesta/impordi uued õpilased. Pane palun tähele, et õpilase lisamise + märgi või impordi valimisel PEAB olema valitud JÄRGMINE õppeaasta ja klass, kuhu laps lisatakse.
 7. Päevikute avamine uueks õppeaastaks on lahendatud koos päevikute lukustamisega: kui õpetaja on lukustanud oma päeviku, saab administraator algatada kloonimise (kopeerida lukustatud päevikute definitsioonid järgmisse õppeaastasse). Päeviku definitsioon on: päeviku nimetus; seotud õppekava ja ainekaart; õpilaste valiku sildid. Et erinevate aastate päevikud ei ole kunagi täpselt samasugused, peab nad üle vaatama ja :
  1. kustutama need päevikud, mida sel aastal vaja pole.
  2. lisama õpetaja(d) ja nende planeeritud tundide arvu kõigis päevikutes.
  3. muutma õpperühma osades päevikutes (oleneb, kui hästi olete osanud ära kasutada siltide süsteemi).
  4. lisama need päevikud, mida eelmisel aastal ei olnud.
 8. Kutsuge tööle uued õpetajad ja siduge nad päevikutega
 9. Vahetage ära klassijuhatajad: vahetage ära õpetaja kaardil olev õppeaasta ja lisage uus roll uue õppeaasta klassiga. Eelmise õppeaasta klassijuhataja roll lõpetab kehtivuse koos õppeaastaga. NB! Klassijuhataja on seotud konreetse aastaga, seega saate uued rollid lisada 1.09 hommikul (ehk uue õppeaasta esimesel päeval).
 10. Õpetaja saab õpetaja rolli koos esimesse päevikusse lisamisega; uus õpetaja roll ilmub nähtavale 1.09. Koolijuhi ja administraatori roll ei ole seotud õppeaastaga.
 11. Õppeaasta vahetudes kustutame maha kõik vestlused; alles jäävad individuaalsed vestlused ja loomulikult kontaktid, kuuluvus kontaktgruppidesse muutub vastavalt klassi muutusele (eelmise aasta 7a vanemad on nüüd 8a klassi lapsevanemate vestlusgrupis.