1. klassi astumine Tallinnas

From eKool wiki
Revision as of 12:32, 13 February 2020 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Oluline: 1. klassi astumise ajakava (Tallinnas)

1. märts kuni 15. märts - lapsevanem saab esitada taotluse

Hiljemalt 20. mai - vanemad saavad teate määratud koolikoha kohta

Hiljemalt 10. juuniks - tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei

Alates 11. juunist - kõik soovijad saavad esitada avaldusi vabadele kohtadele koolides

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

 1. (Registreerige eKooli kasutaja. Lisalugemine: Uue kasutaja lisamine).
 2. Logige eKooli kas id-kaardiga või pangalinkide kaudu. Lisalugemine: Turvaline logimine.
 3. Kindlasti lisage oma profiili või kontrollige, kas Teie elukoha aadress, e-posti aadress ja kontakttelefon on tegelikkusele vastavad. Nii saab Teie soove täpsustada, kui selleks vajadus peaks tekkima. Andmete muutmisest saate edasi lugeda Oma andmete muutmine.
 4. Avage eKooli lehe paremas veerus olev Tallinna Haridusametile elukohajärgse kooli määramise taotluse esitamise aken. Lisalugemine: Taotluse esitamine.
 5. Kinnitage, et Teie taotlusele lisatavad andmed on õiged
 6. Käivitage päring, mis leiab Rahvastikuregistrist Teiega seotud alaealiste laste andmed Teile kuvatakse Teie lapsed. Kui laps on kantud Haridusameti poolt 1. klassi nimevate laste nimekirja, on lapse nime taga näha tema aadress ning on link lapsele koolikoha taotlsemiseks või sellest keeldumiseks. Küsimustele vastab ja eriolukorrad lahendab haridusamet.
 7. Kui Teie lapse elukohale lähim kool või kool, kus õpivad (eKooli andmetel) tema õed-vennad on selline, mille ümbruskonnas ei ela palju 1. klassi astuvaid lapsi, siis saate kohe kinnitada oma koolikoha valiku. Kui kool, mille läheduses Te elate, ei ole sellien, saate esitada taotluse. Taotlus tuleb Teil esitada ka sel juhul, kui Te ei soovi oma laspele lähmat kooli või kooli, kus Teie pere teised lapsed õpivad. Lisalugemine: Taotluse esitamine.
 8. Kirjeldage elukohajärgse kooli määramiseks olulised asjaolud. Valige õppekeel; sisestage sama pere teiste laste koolid; andke teada oma soov elukohajärgse kooli osas ning põhjendage oma soovi.
 9. Saatke eKooli kaudu taotlus Tallinna Haridusametile. Kohe peale taotluse ära saatmist saabub Teie e-postkasti kinnituskiri. Esitatud taotluse leiate päises olevast <Taotlused> ikoonil vajutades.

Võimalikud takistused taotluse esitamisel

Olukord Lahendus
Te ei ole sisse loginud id-kaardiga või pangalingi kaudu. Veaolukorra lahendamisest lugege artiklist Turvaline logimine
Teil ei ole oma profiilis täidetud kõiki andmeid. Veaolukorra lahendamisest lugege artiklist Profiilis puuduv info
Teie lapse kohta on juba elukohajärgse kooli määramise taotlus esitatud. Täpsemalt saate lugeda artiklist korduv taotlus
Teie lapsel on juba koht munitsipaalkoolis olemas. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Tallinna munitsipaalkooli koolikoht on olemas"
Teie laps on kooliküps ja läheb kooli aasta varem. Edasised juhendid leiate artiklist "Laps läheb 6aastasena kooli"
Teie laps elab Tallinnas, aga teda ei leitud kontrollnimekirjast. Võimalikest valikutest lugege artiklist "Last ei leitud kontrollnimekirjast"

Taotluse staatused

Haridusameti taotluse staatused:

 • Roheline kiri "Taotlus on edastatud Tallinna Haridusametile" - kõik on korras, Teie taotlus on töös ja Teie lapsele otsitakse kohta koolis.
 • Punane kiri "Tagasi lükatud" - teie taotluses oli viga (nt. ei olnud veel mitte koolikohustuslikul lapsel vajalikku komisjoni otsust) ja see lükati tagasi.
 • Sinine kiri "Haridusamet on määranud lapsele koha koolis" - koos staatuse muutusega saabub Teile e-kiri. Edasi tegeleb Teie taotlusega määratud kool - kutsub Teid kooli eKoolis ja e-kirjaga.

Kooli taotluse staatused:

Kooli taotluse staatusi näete siis, kui Teie taotlus on Teile määratud kooli üle antud.

Tegevused koolikoha vastuvõtmiseks

 1. Oodake elukohajärgse kooli määramist. Teie taotlus on läbi vaatamisel. Taotluse staatused muutuvad vastavalt komisjoni otsustele.
 2. Kui kool on määratud, annab Haridusamet sellest Teile teada Teie e-postiaadressil ja eKooli <Taotlused> aknas oleva taotluse juurde ilmub lisainfo. Info Teie lapse kohta edastatakse koolile, kuhu Teie laps on määratud.
 3. Leiate eKoolist kooli kutse ja just selle kooliga seotud lisainfo. Kui Te ei ole teinud taotlust eKooli kaudu, siis võtke palun kooliga ise ühendust.
 4. Andke koolile teada, kas võtate määratud koha vastu või mitte - tehke valik eKoolis või andke koolile info mõnel teisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
 5. Kool palub Teil esitada lapse dokumendid ja kannab õppeaasta alguses lapse õpilaste nimekirja. Teie saate siis lapsevanema õigused. Kooliaasta alguses saab eKoolist Teie abiline kooliga suhtlemisel.