Difference between revisions of "1. klassi astumine Tallinnas"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 40: Line 40:
 
|-  
 
|-  
 
| style="padding: 0.4em;" | Teie lapse kohta on juba esitatud elukohajärgse kooli määramise taotlus.
 
| style="padding: 0.4em;" | Teie lapse kohta on juba esitatud elukohajärgse kooli määramise taotlus.
| style="padding: 0.4em;" | Täpsemalt saate lugeda artiklist [[korduv taotlus]]
+
| style="padding: 0.4em;" | Täpsemalt saate lugeda artiklist [[Esitatud taotlus]]
 
|-  
 
|-  
 
| style="padding: 0.4em;" | Teie lapse kohta on juba esitatud elukohajärgse kooli määramisest keeldumise taotlus.
 
| style="padding: 0.4em;" | Teie lapse kohta on juba esitatud elukohajärgse kooli määramisest keeldumise taotlus.
| style="padding: 0.4em;" | Täpsemalt saate lugeda artiklist [[koolikoha määramisest keeldumine]]
+
| style="padding: 0.4em;" | Täpsemalt saate lugeda artiklist [[Kooli määramisest keeldumine]]
 
|-  
 
|-  
 
| style="padding: 0.4em;" | Teie lapsel on juba koht munitsipaalkoolis olemas.
 
| style="padding: 0.4em;" | Teie lapsel on juba koht munitsipaalkoolis olemas.

Revision as of 12:08, 19 February 2020

Oluline: 1. klassi astumise ajakava (Tallinnas)

1. märts kuni 15. märts - lapsevanem saab esitada taotluse

Hiljemalt 20. mai - vanemad saavad teate määratud koolikoha kohta

Hiljemalt 10. juuniks - tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või ei

Alates 11. juunist - kõik soovijad saavad esitada avaldusi vabadele kohtadele koolides

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem, kui koolil on õppekohti, arvestatakse isikute elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

 1. (Registreerige eKooli kasutaja. Lisalugemine: Uue kasutaja lisamine).
 2. Logige eKooli kas id-kaardiga või pangalinkide kaudu. Lisalugemine: Turvaline logimine.
 3. Kontrollige, kas Teie elukoha aadress, e-posti aadress ja kontakttelefon on tegelikkusele vastavad. Nii saab Teie taotlusel olevat infot täpsustada, kui selleks vajadus peaks tekkima. Andmete muutmisest saate edasi lugeda Oma andmete muutmine.
 4. Avage eKooli lehe paremas veerus olev Tallinna Haridusametile elukohajärgse kooli määramise taotluse esitamise aken. Lisalugemine: Taotluse esitamine.
 5. Kinnitage, et Teie taotlusele lisatavad andmed on õiged.
 6. Käivitage päring, mis leiab Rahvastikuregistrist Teiega seotud alaealiste laste andmed. Teile kuvatakse Teie lapsed. Kui laps on kantud Haridusameti poolt 1. klassi astuvate laste nimekirja, saate taodelda koolikohta või sellest keelduda.
 7. Iga lapse kohta saab esitada vaid ühe taotluse või üks kord kooli määramisest keelduda. Kui Teie lapse kohta on juba taotlus esitatud, saate selle avada, lisalugemine Esitatud taotlus. Probleemide korral peate pöörduma Tallinna Haridusametisse.
 8. Taotluse esitamisel kirjeldage elukohajärgse kooli määramiseks olulised asjaolud. Valige õppekeel; andke teada oma soov elukohajärgse kooli osas ning põhjendage oma soovi. Lapse õdede/vendade õppimine Tallinna munitsipaalkoolides leitakse eKoolist.
 9. Esitage taotlus Tallinna Haridusametile. Peale taotluse esitamist saabub Teie e-postkasti kinnituskiri. Esitatud taotluse info leiate päises olevast <Taotlused> ikoonil vajutades.
 10. Kooli määramisest keeldumise taotlus Tallinna Haridusametile. Te võite keelduda oma lapsele kooli määramisest. Lisalugemine: Kooli määramisest keeldumine. Peale keeldumise taotluse esitamist saabub Teie e-postkasti kinnituskiri. Esitatud taotluse leiate päises olevast <Taotlused> ikoonil vajutades.

Võimalikud takistused taotluse esitamisel

Olukord Lahendus
Te ei ole sisse loginud id-kaardiga või pangalingi kaudu. Veaolukorra lahendamisest lugege artiklist Turvaline logimine
Teil ei ole oma profiilis täidetud kõiki andmeid. Veaolukorra lahendamisest lugege artiklist Profiilis puuduv info
Teie lapse kohta on juba esitatud elukohajärgse kooli määramise taotlus. Täpsemalt saate lugeda artiklist Esitatud taotlus
Teie lapse kohta on juba esitatud elukohajärgse kooli määramisest keeldumise taotlus. Täpsemalt saate lugeda artiklist Kooli määramisest keeldumine
Teie lapsel on juba koht munitsipaalkoolis olemas. Täpsemalt saate lugeda artiklist "Tallinna munitsipaalkooli koolikoht on olemas"
Teie laps on kooliküps ja läheb kooli aasta varem. Edasised juhendid leiate artiklist "Laps läheb 6aastasena kooli"
Teie laps elab Tallinnas, aga teda ei leitud kontrollnimekirjast. Võimalikest valikutest lugege artiklist "Last ei leitud kontrollnimekirjast"

Taotluse staatused

Haridusameti taotluse staatused:

 • Roheline kiri "Taotlus on saadetud Tallinna Haridusametile" - kõik on korras, Teie taotlus on töös ja Teie lapsele otsitakse kohta koolis.
 • Punane kiri "Tagasi lükatud" - teie taotluses oli viga (nt. ei olnud veel mitte koolikohustuslikul lapsel vajalikku komisjoni otsust) ja see lükati tagasi.
 • Sinine kiri "Haridusamet on määranud lapsele koha koolis" - koos staatuse muutusega saabub Teile e-kiri. Edasi tegeleb Teie taotlusega määratud kool - kutsub Teid kooli eKoolis ja e-kirjaga.

Tegevused koolikoha vastuvõtmiseks

 1. Oodake elukohajärgse kooli määramist. Teie taotlus on läbi vaatamisel. Taotluse staatused muutuvad vastavalt komisjoni otsustele.
 2. Kui kool on määratud, annab Haridusamet sellest Teile teada Teie e-postiaadressil ja eKooli <Taotlused> aknas oleva taotluse juurde ilmub lisainfo. Info Teie lapse kohta edastatakse koolile, kuhu Teie laps on määratud.
 3. Leiate eKoolist kooli kutse ja just selle kooliga seotud lisainfo. Kui Te ei ole teinud taotlust eKooli kaudu, siis võtke palun kooliga ise ühendust.
 4. Andke koolile teada, kas võtate määratud koha vastu või mitte - tehke valik eKoolis või andke koolile info mõnel teisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
 5. Kool palub Teil esitada lapse dokumendid ja kannab õppeaasta alguses lapse õpilaste nimekirja. Teie saate siis lapsevanema õigused. Kooliaasta alguses saab eKoolist Teie abiline kooliga suhtlemisel.