Õppimist toetava hindamise hinneteleht

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Kujundava (õppimist toetava) hindamise hinneteleht sisaldab hindeid koos õpetaja lisatud kommentaaridega!


Tulenevalt hinnetelehe suurest mahust on siin võimalik filtreerida hindeid ainete kaupa, aine filtri valikuga kuvatakse lehele ainult selle aine hinded.

Hleht2.png