Difference between revisions of "Õppeedukuse aruanne"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
(New page: kategooria: eesti kategooria: koolile kategooria: kasutajale Õpilaste õppeedukuse aruanne moodustatakse päevikusse kantud erinevate perioodide koondhinnete alusel. Õpilast...)
(No difference)

Revision as of 18:34, 23 July 2007

kategooria: eesti kategooria: koolile kategooria: kasutajale

Õpilaste õppeedukuse aruanne moodustatakse päevikusse kantud erinevate perioodide koondhinnete alusel. Õpilaste õpiedukuse, käitumise ja hoolsuse arvestamise tabelit on võimalik genereerida klasside kaupa. Sel juhul trükitakse aruanne kõigi klassi õpilaste perioodi-, aasta-, eksami ning hindelise arvestuse hinnete kohta ainete kaupa. Iga õpilase hinnete järel on koht õppenõukogu otsuse kirjutamiseks (sisestamiseks). Õpilased on järjestatud tähestikulises järjekorras (igal õpilasel on toodud ka järjekorranumber) ning hinded esitatakse ainete – perioodide risttabelina.