Õppeedukuse aruanne

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Õpilaste õppeedukuse aruanne moodustatakse päevikusse kantud erinevate perioodide kokkuvõtvate hinnete alusel klasside kaupa. Sel juhul kuvatakse aruanne kõigi klassi õpilaste perioodi-, aasta- ning eksamihinnete kohta ainete kaupa.

Oped3.png

Iga õpilase hinnete järel on õppenõukogu otsus. Õpilased on järjestatud tähestikulises järjekorras ning hinded esitatakse ainete – perioodide tabelina. Gümnaasiumi klasside jaoks (õpivad kursustena toimuva õppekava järgi) on tabeli veergudes selle aine erinevad kursused.