Difference between revisions of "Õppeaasta lõpetamine"

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
[[Kategooria: Eesti]]
+
[[category: Eesti]]
[[Kategooria: haldurile]]
+
[[category: haldurile]]
  
  

Revision as of 15:55, 24 March 2008


Õppeaasta lõpetamine on koolile alati kiire aeg. Siit leiad tegevused, mida üldhariduskoolis sel puhul teha tuleb:

 1. 12nda klassi õpilasted saavad kooliastmehinded ehk lõpuhinded. Juhtub see tavaliselt aprilli lõpus.
 2. Kõik õpilased saavad aastahinded
 3. Klassijuhataja sisestab õppenõukogu otsuse klassi lõpetamise kohta
 4. Õpilastele trükitakse tunnistused. Tunnistuse vorm ja koostamise sagedus on kooli traditsioon ja määrata
 5. Täiendav õppetöö ehk suvetöö on kooli võimalus lapsele aasta jooksul õppimata jäänut selgitada
 6. 12nda ja 9nda klassi õpilased teevad eksameid
 7. Lõpuklasside lõpuhinded tuleb sisestada EHISe Lõpudokumentide registrisse.
 8. Ülejäänud klasside klassijuhatajad tegelevad kooliaasta aruandlusega.
  1. Klassipäeviku lisaaruanded - klassi ainete loetelu, õpilaste andmed
  2. klassipäeviku säilitamine
  3. õppeedukuse aruanne
  4. Õpilasraamatusse tuleb teha kanded (käsitsi, paberdokumendile)