Õppeaasta ja perioodid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Oppeaasta.png
Oppeaasta2.png
  1. ava <Õppeaasta> - näed olemasolevaid päevikuid; Sinu koolis olemas olevate õppeaastate loetelu
  2. vajuta <Lisa> et lisada uut õppeaastat või <Muuda> et muuta olemasolevat
  3. sisesta õppeaasta nimetus, algus, lõpp või muuda olemasolevat infot
  4. avalda muudatused: vajuta <Salvesta>
  5. vajuta <Lisa> et lisada uusi õppeperioode või <Muuda> et muuta mõnda olemasolevat
  6. sisesta perioodi tunnus, algus, lõpp või muuda olemasolevat infot
  7. avalda muudatused: vajuta <Salvesta>