Õpimapp

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õpimapp kogub ja näitab AINULT lõppenud aastate kokkuvõtvaid hindeid. Jooksva aasta hindeid näevad õpilased ja lapsevanemad Tunnistuse aruandest ning õpimappi kantakse need siis, kui õpetaja on päeviku lukustanud.
Om1.png

Õpimapi aruande esimeseks filtriks on koolid, kus Sa oled õppinud. Sa saad valida erinevate koolide vahel, kogu aruande sisu muutub. Kool näeb ainult oma hindeid.

Pea meeles, et näed ainult eKooli kasutanud koolide hindeid!

On õpilasi, kes näevad selles aruandes oma viimase 9 aasta hindeid! Siiski pane tähele, et praegu käimas oleva aasta hindeid Sa ei näe, sest kool ei ole seda veel lõpetanud ja päevikuid lukustanud. Neid hindeid näed Tunnistuse aruandes.

Hinded jagunevad kaheks osaks:

  • õppekavaga seotud hinded (saadud alates eKooli uue versiooni kasutusele võtust 2010 sügisel). Need hinded on jagatud ainete kaupa gruppidesse ning hinde juures on näha aine kursuse nimetus. Kursus on nii gümnaasiumi 35 tunnine kursus kui ka põhikoolis aine aastane kursus (5. klassi matemaatika).
  • õppekavaga sidumata ained (üle toodud vanast eKoolist). On grupeeritud õppeaastate kaupa.

Õpimapil on kaks kuvamise viisi:

  • saadud hinded - näidatakse ainult neid aineid ja kursuseid, kus oled hindeid saanud.
  • kogu õppekava - näidatakse õppekavasse kantud kõiki kursuseid ja need, mis juba hinnatud, on hindega seotud.

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"