Õpilaste import

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! eKooli saab importida õpilaste andmeid xml andmevahetusformaadiga failidest. Seega on lisaks impordi enda protseduuridele antud juhised tabelarvutusprogrammist sellise faili tekitamiseks.
NB! eKooli saad alates 2018.a maikuust importida õpilaste andmeid ka nii, et klass (õppimise aastate) ning soovi korral ka paralleel tuleneks imoprdifailis olevast infost! Seega tuleb valida õige õppekava mõni klass ja selle õpilased saab eKooli lugeda korraga.
Imp13.png

1. vali <Õppeaastad> ja <Õpilased>; vajalik õppekava ja klass, mille õpilasi soovid importida või tunnuste impordifalis olemas olemise korral suvaline selle õppekava klass

2. vajuta plussmärk lehe ülaservast, avaneb impordi korraldamise aken

3. lae alla schema fail (OpenOffice jaoks vajuta <OpenOffice filter package>; MSOffice jaoks vajuta <XSD>)

4. koosta sellele vastav xml fail (erinevate tabeliprogrammide juhendid allpool)

Imp2.png

5. Mine tagasi õpilaste menüüsse ja tee import. Pane tähele: tulenevalt Sinu valikust on juba määratud õppekava (ja klass), kuhu õpilased kantakse. Täiendavalt võid määrata paralleeli.

Importi võid teha nii mitu korda kui soovid, ka samasse klassi - korduvad õpilased jäetakse vahele, nende infot ei kirjutata üle.Impordi faili koostamine OpenOffice tabeltöötlusega

 1. lae alla xml faili moodustamise reegleid sisaldav fail eKool_import.jar (vaata impordi juhendi punkt 2)
 2. Ava OpenOffice Spreadsheet ja selles oma õpilaste andmeid sisaldav tabel
 3. Lisa tabeli esimesse veergu TÄPSED veergude nimetused:
Imp3.png
  1. kohustuslikud väljad
  2. name1 (eesnimi)
  3. name2 (perenimi)
  4. idCode (isikukood)
 1. soovi korral importida ka:
  1. class (klassi number)
  2. parallelId (paralleeli tunnus)
  3. email (e-posti aadress)
  4. gender (sugu; lubatud väärtused on M (poisid) ja F (tüdrukud))
  5. street (aadressis tänav ja maja)
  6. city (aadressis linn, küla, vald)
  7. county (aadressis maakond)
  8. postalIndex (postiindeks, panna tähele, et kõrvuti on “väike” l ja “suur” I)
  9. phoneArea (telefoni suunakood)
  10. phone (telefoninumber)
  11. studentNumber (õpilase number õpilasraamatus)

NB! veerge peaks olema tabelis lõpuks täpselt sama palju kui imporditakse; üleliigsed kustutada. Kontrollida ka, kas tabeli lõpus ei ole liigseid tühje ridu.

 1. Salvesta tabel
 2. Lisa oma OO tabeltöötlusele eKooli impordi faili jaoks reeglid

NB! pead tegema selles punktis kirjeldatut vaid korra, edaspidi teab OO mida Sa just silmas pead. Seega - kui oled juba ühe impordi ära teinud, võid selle punkti vahele jätta

 1. ava OO <Tools> menüüst valik <XML Filter Settings...)
 2. vajuta nupule <Open Package....>
 3. leia arvutist eKoolist saadud fail eKool_import.jar (vaata üldise impordi punkt 2)
 4. vajuta <Open> - näed, er reeglid lisati juba nimekirjas olevatele
 5. sulge see aken
 6. koosta oma tabeli põhal eKoolile sobiv .xml fail:
 7. vali OO töölehel <File> ja <Export>
 8. lisa faili nimi; vali salvestamise koht
 9. muuda ära välja <File type> sisu - vali menüüst seal nüüd olemas olev <eKool import (.xml) (kui pole, siis vaata uuesti punkti 5)
 10. vajuta <Save> et andmetega faili tekitada
 11. jätka üldise impordi punkt 4 tegevustega.

Impordi faili koostamine MSExceli abil

Oluline on teada, et xml failide koostamise võimalus on olemas MS Office Professional tarkvara litsentsides ja alates MSO2003 versioonist. Standardversiooni abil seega järgnevatteha ei saa. Tagavaravariandiks on eelmises punktis kirjeldatud vabavaralise OpenOffice kasutamine.