Õpilasraamatu hinnete muudatused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õpilasraamatus on nüüd võimalik muuta hinnete seoseid õppekava, aine või ainekursusega. Kehtib see arhiveeritud aastate, teisest koolist saadud ning vana eKooli hinnetele
NB! Muuta saab hindega seotud ainet, ainekursust, õppekava. Hinde väärtust muuta ei saa!
Or hp1.png
Or hp2.png
Or hp3.png
Or hp4.png

Muuta saab:

  1. eKooli eelmisest versioonist üle toodud hinnete seost õppekavaga - - ainet ja ainekursust
  2. arhiveeritud aastate hinnete seost õppekavaga - ainet ja ainekursust
  3. teisest koolist saadetud ja vastavuse seatud ainega hinnete seost õppekavaga - - ainet ja ainekursust
  4. tesiest koolist saadud ja ilma aine vastavuseta hinnete seost õppekavaga - - ainet ja ainekursust


Õpilasraamatu tabelis olevad hinded

Õpilasraamatu hinnete tabelis kuvatakse kõik lukustatud päevikute, arhiveeritud aastate ja teise kooli hinded.

  1. Vajutus hindel avab selle detailvaate ja
  2. link "Muuda" avab kuuluvuse muutmise akna. Muuta saab ainet, õppekava, seotud ainekursust.
  3. salvestamise järel on hinne tabelis uuel kohal.


Õpilasraamatu all olevad hinded

Õpilasraamatu all eraldi tabelis on need teisest koolist üle toodud hinded, millega seotud aine jaoks ei määratud vastavat ainet selle kooli õppekavas. Siin võivad olla mõnede valikkursuste hinded, keeled, mida õpilase uues koolis ei õpetata jms. Võib-olla jäeti seos ainega hinnete üle toomisel ekslikult märkimata.

  1. Vajutus hindel avab selle detailvaate ja
  2. link "Muuda" avab kuuluvuse muutmise akna. Muuta saab ainet, õppekava, seotud ainekursust.
  3. salvestamise järel on hinne õpilasraamatu tabelis õiges kohas.