Õpilased ja lapsevanemad

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Õpilaste andmed

Opand3.png

Klassi õpilaste ja nende vanemate andmete kokkuvõte.

Õpilaste kohta näidatakse:

  • isikukood
  • sünniaeg ja vanus
  • andmed õppekava kohta, millel õpilased õpivad
  • õpilase number
  • õpilase kontaktandmed

Lapsega seotud vanemad on selgema ülevaate saamiseks eraldi veergudes ja lapsega samal real.


eKooli kasutamise aktiivsus

Aop31.png

Aruandes saad ülevaate oma kooli õpilaste ja õpetajate aktiivsusest eKooli kasutades. Aruande esimene vaade on kooli kasutusaktiivsuse graafik viimase 30 päeva kohta, selle all kooli erinevate kasutajagruppide eKooli logimiste koguarv graafikul näidatud ajavahemikus. Graafik ei ole nähtav Internet Exploreri kasutajatele.

Graafiku all on tabel klasside kaupa õpilaste ja lapsevanemate eKooli logimiste koguarvuga.

Klassil vajutades avaneb klassi õpilaste eKooli kasutamise logi ning lapsevanemate tegutsemine on näidatud õpilaste real.

Õpetajate aktiivsus näidatakse eraldi - viimase logimise aja ja aktiivsuse (mitu korda mitme päeva jooksulon eKooli õpetaja sisse lognud) leiad, kui vajutad nupul <Õpetajad> graafiku kohal.

Klassi avades on võimalik vajutada ka lingil <Graafik> - siis saate selle klassi õpilaste ja lapsevanemate eKooli kasutuse päevade lõikes.

Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.

Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

    • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
    • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"