Õpilase eemaldamine päevikust

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Õpilane lisatakse päevikusse päevikut muutes või lisades. Päevikusse kuulumise aluseks on siltide kombinatsioon, õpilasel peavad olemas olemas need sildid, mida päevikusse otsitakse.

NB! Kohe kui mingi silt õpilaselt ära võetakse, eemaldatakse ta kõigist seda silti nõudvatest päevikutest. Kui õpilane saab uue sildi, lisandub ta kõigisse nüüd talle sobivatesse päevikutesse.
Silt77.png
Silt78.png

Et see süsteem on küllalt dünaamiline, tuli rakendada lisatunnus "On kuulunud päevikusse". Kui õpetaja on päevikusse kandnud kasvõi ühe tunni (või lisanud tunni peale seda, kui õpilane hakkas päevikusse kuuluma), saab õpilane oma andmete juurde tunnuse "Nähtud selles päevikus". Tunnus tekib iga päeviku kohta eraldi. Sellise tunnusega tagatakse, et:

  • ka need õpilased, kes selles päevikus ei ole saanud ühtegi hinnet ega puudumist, on peale siltide muutust päevikus vaadatavad ja täiendatavad - siis kui õpetaja valib päeviku kohal filtrist "Endised õpilased" valiku.
  • klassijuhataja näeb oma klassi Hinnete päevikus ka neid päevikuid, kuhu ühtegi hinnet/puudumist sisse kantud ei olnud

Õpilase eemaldamiseks päeviku aktiivsete õpilaste hulgast tuleb:

  • avada õpilase kaart või Nimekirjad > Grupid aken
  • muuta õpilase silte. Kas viia teise klassi/paralleeli/õppekavasse (Otsus > Muuda praegust kuuluvust) või võtta ära mõni kooli lisatud silt.

Õpilane eemaldatakse kõigist päevikutest, kus muudetud silt on nõutav ja lisatakse uutesse päevikutesse.

Näide: Mari viidi septembri teisel nädalal 7a klassist 7b klassi. Muudeti otsusega "Muuda praegust kuuluvust" süsteemset silti "paralleel". Mari ei ole enam aktiivsete õpilaste nimekirjas 7a päevikutes ja on lisandunud kõigisse 7b päevikutesse.

Probleem: 7b klassijuhataja näeb oma klassi hinnete päevikus ka 7a klassi päevikuid.

Lahendus: Õpilase kaardilt liigsete päevikusse kuuluvuste eemaldamine

  • ava õpilase kaart (Õppeaasta > Õpilased)
  • kehtivuse lõppenud päevikutesse kuuluvused on kaardil näidatud
  • kuuluvused saab kustutada (prügikast päeviku nimetuse taga)
  • kui päevikus on hindeid või puudumisi, siis kuuluvust kustutada ei saa. Paluge õpetajal enne info kustutada ja siis kustutage kuuluvus.
NB! Kui õpilane on lisatud päevikusse ükshaaval valides, noppimist kasutades, siis saab teda eemaldada aktiivsest nimekirjast kustutades tema kuuluvuse kas päeviku all olevast nimekirjast või siis päeviku definitsioonist. Selliste õpilast enimede taga on märge <Kustuta>.