Õpilase andmete vaatamine

From eKool wiki
Revision as of 12:00, 19 May 2017 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Õpilaste kaardi saab avada kooli lehelt galeriist. KOOLIJUHT näeb kogu kooli õpilasi. KLASSIJUHATAJA näeb oma klassi(de) õpilasi. TUGIISIK näeb endaga seotud õpilasi.

Koolipere andmete vaatamine galeriist

G171.png

Galerii leiad kooli lehelt; selles on Sinuga kooliga seotud inimesed jaotatud gruppidesse (õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond, õpilased ja Sinu klassi õpilased (klassijuhatajale). Galeriis näidatavad grupid olenevad Sinu rollist koolis:

G172.png
 • administraator näeb kõiki koolipere liikmeid
 • koolijuht näeb kõiki koolipere liikmeid
 • õpetaja näeb õpetajaid, administraatoreid, kooli juhtkonda
 • klassijuhataja näeb oma klassi õpilasi
 • tugiisik näeb endaga seotud õpilasi
 • laps ja lapsevanem näevad õpetajaid ja administraatoreid (et oleks teada, kelle poole pöörduda)

Galeriis isiku pildid/nimel vajutades avaneb tema infoga kaart. Igal kaardilt kuvatav info sõltub Sinu õigustest eKoolis.

Vajaliku inimese leidmiseks on väga mõistlik kasutada otsingut!

Õpilase kaart

Õpilase kaart on näha koolijuhile, klassijuhatajale, administraatrile ja osade õpilaste kohta tugi-isikule. Kaadril kuvatav info ja võimalikud tegevused olenevad kaardi avaja rollist. Kaardil on näha:

1. õpilase uudisvoog. See on TÄPSELT samasugune nagu õpilase enda ja tema vanemate vaates. Lisaks võib lugeda artiklit Uudisvoog. Infot näevad koolijuht, klassijuhataja ja tugi-isik.

2. Ülesanded. Avatakse Ülesannete aken, mis on samasugune nagu õpilase ja tema vanemate jaoks. Lisaks võib lugeda artiklit minu ülesanded. Infot näevad koolijuht, klassijuhataja ja tugi-isik.

3. Arenguvestlused avab selle õpilase seni toimunud arenguvestluste koondakna. Infot näevad koolijuht, klassijuhataja ja tugi-isik. Protokolle näeb koolijuht vaid siis, kui talle vastav õigus on märgitud.

4. Õpilasraamat avab selle õpilase õpilasraamatu. Infot näevad koolijuht, klassijuhataja ja tugi-isik. Lisalugemine artiklist Opilasraamat

5. Puudumiste põhjendamine on nähtav vaid klassijuhatajale. Toimub samamoodi nagu klassi puudumiste päevikust.

6. Märkamisi saavad lisada klassijuhataja ja koolijuht. Toimub samamoodi nagu ainepäevikust.

7. Õpilase profiil - õpilasega seotud andmed koolis, HEV märkimine, dokumendid ja kooli märkmed.

G173.png
G174.png
Dists4.png
Dists2.png
Dists7.png
Dists3.png
Dists5.png
Dists6.png

Õpilase profiil

1. Isikuandmed

Õpilase isikuandmete leht oleneb sellest, kas tegu on reaalselt eKooli kasutava õpilasega (esimene profiil) või õpilasega, kellel veel oma kasutajat ei ole (teine pilt).

Mõlemal juhul on võimalik <Profiili> isikuandmete lehelt muuta neid õpilase andmeid, mida koolis näidatakse (kasutades linki <Muuda>). Muutmine on lubatud klassijuahatajale, administraatrorile ja koolijuhile.

NB! Eesti iskukoodi muuta ei ole võimalik!

Õpilasele saab lisada kooli poolt aksepteeritud toiduvaliku (et seda kasutada sööklale edastatavas tulevikus puudujate aruandes).

Kui õpilane ei ole kasutajaga seotud, saab Isikuandmete lehel muuta tema kontaktandmeid. Kui ta on kasutajaga seotud, kajastuvad siin tema kasutajaprofiilis olevad andmed ja neid muuta ei saa.


2. Rollid, sildid, päevikud

Sellel lehel on kokkuvõte õpialse rollidest koolis (õppeaasta vahetusega näeb ka lõppenud rolle), temaga seotud siltidest ning päevikutest.

Administraatori rollis kasutaja saab siit lisada uusi silte või rolle. Teiste õpialsega seotud administraatori tegevuste jaoks tuleb minna <Õppeaasta> lehele.


3. Lapsevanemad

Sellel lehel näeb klassijuhataja, koolijuht ja tugi-isik õpilasega seotud vanemaid, saab liikuda edasi nende kasutajaprofiili, et leida nt kontaktandmeid. On näha vanema viimane sisse logimise aeg, arvesse on võetud ja äpi värskendused.

Siin on ka koht õpilasega tugi-isiku sidumiseks ja seose eemaldamiseks. See tegevus on lubatud ainult koolijuhile ja klassijuhatajale. Koheselt saavad lapse vanemad eKooli uudisvoogu teate tugi-iskku lisamise kohta. Ka seose eemaldamisel saavad vanemad teavituse.


4. Dokumendid, HEV

Siin aknas saab märkida, et õpilase kohta on avatud HEV ning kes selle rakendamise eest vastutab. Kuigi on võimalik lisada selgitusi, ei ole need kohustuslikud ja eriti ei ole vaja sinna lisada delikaatseid isikuandmeid.

Vaikimisi on siin alla laadimiseks olemas Innove poolt koostatud õpilase individuaalse arengu kaart. Kool saab selle asemel lisada oma vormi, nii on klassijuhatajatel lihtsam seda leida. Kaardi vorm lisatakse kooli andmete lehelt (Kooli nimetuse taga olev link "Näita andmeid").

Teise tegevusena saab siia üles laadada dokumente ja määrata nendele juurdepääsu õiguseid.

Dokumendid võivad olla:

 • mustandid - nähtavad ainult koolis. Need on dokumendid, mille koostamsiega evel tegeletakse või mida kooskõlastatakse.
 • avaldatud - nähtavad ka kodule. Nende dokumentide lisamise kohta saab lapsevanem teavituse ja näeb neid ja saab avada.

Dokumentidele saab märkida erinevaid jagamisi:

 • nähtav aineõpetajatele - kõik aineõpetajad, kes seda last õpetavad, näevad dokumenti või märkust oma päevikus. Artikkel wikis aineõpetaja vaate kohta päevikus Õpilase detailvaade päevikus
 • nähtav kindlatele kooli personali liikmetele - on veel võimalus koostamisel.
 • nähtav kohaliku omavalitsuse õpilasega seotud töötajale - on veel võimalus koostamisel.


5. Kooli märkmed

Siin aknas saab lisada, muuta ja kustutada infot, mida kool soovib õpilase kohta säilitada. Märkmed võivad olla kas:

 • kooli märkmed - erinev info, mida kool on otsustanud laspe kohta lisada
 • distsipliini meetmed - PGS ette nähtud meetmete hulgast saab kool valida sobiva ja täiendada infot selleks, et õpilasega tehtava töö osas oleks ülevaade ja see töö oleks jagatud koduga.
 • Mõlemad need märkmed saavad olla seotud kooli dokumendiga - õppenõukogu otsusega või direktori käskkirjaga

Kooli märkmetele saab märkida erinevaid jagamisi:

 • nähtav aineõpetajatele - kõik aineõpetajad, kes seda last õpetavad, näevad dokumenti või märkust oma päevikus. Artikkel wikis aineõpetaja vaate kohta päevikus Õpilase detailvaade päevikus
 • nähtav kindlatele kooli personali liikmetele - on veel võimalus koostamisel.
 • nähtav kohaliku omavalitsuse õpilasega seotud töötajale - on veel võimalus koostamisel.