Õpilase andmete vaatamine

From eKool wiki
Revision as of 13:52, 18 May 2017 by Ene (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


NB! Õpilaste kaardi saab avada kooli lehelt galeriist. KOOLIJUHT näeb kogu kooli õpilasi. KLASSIJUHATAJA näeb oma klassi(de) õpilasi. TUGIISIK näeb endaga seotud õpilasi.

Koolipere andmete vaatamine galeriist

G171.png

Galerii leiad kooli lehelt; selles on Sinuga kooliga seotud inimesed jaotatud gruppidesse (õpetajad, administraatorid, kooli juhtkond, õpilased ja Sinu klassi õpilased (klassijuhatajale). Galeriis näidatavad grupid olenevad Sinu rollist koolis:

G172.png
  • administraator näeb kõiki koolipere liikmeid
  • koolijuht näeb kõiki koolipere liikmeid
  • õpetaja näeb õpetajaid, administraatoreid, kooli juhtkonda
  • klassijuhataja näeb oma klassi õpilasi
  • tugiisik näeb endaga seotud õpilasi
  • laps ja lapsevanem näevad õpetajaid ja administraatoreid (et oleks teada, kelle poole pöörduda)

Galeriis isiku pildid/nimel vajutades avaneb tema infoga kaart. Igal kaardilt kuvatav info sõltub Sinu õigustest eKoolis.

Vajaliku inimese leidmiseks on väga mõistlik kasutada otsingut!

Õpilase kaart

Õpilase kaart on näha koolijuhile, klassijuhatajale, administraatrile ja osade õpilaste kohta tugi-isikule. Kaadril kuvatav info ja võimalikud tegevused olenevad kaardi avaja rollist. Kaardil on näha:

1. õpilase uudisvoog. See on TÄPSELT samasugune nagu õpilase enda ja tema vanemate vaates. Lisaks võib lugeda artiklit Uudisvoog. Infot näevad koolijuht, klassijuhataja ja tugi-isik.

2. Ülesanded. Avatakse Ülesannete aken, mis on samasugune nagu õpilase ja tema vanemate jaoks. Lisaks võib lugeda artiklit minu ülesanded. Infot näevad koolijuht, klassijuhataja ja tugi-isik.

3. Arenguvetslused avab selle õpilase seni toimunud arenguvestluste koondakna. Infot näevad koolijuht, klassijuhataja ja tugi-isik.