Õpetajal on teade

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Teade5.png

Õpilase ja lapsevanema jaoks ilmub teade uudisvoogu ja hakkab siis allapoole vajuma, kui uued sündmused lisanduvad.

Teateid ei arhiveerita. Kui vanemal käib samas klassis mitu last siis saab ta teateid topelt - mõlema lapse kohta eraldi.

Kui teate saatmisest saab mööda 30 päeva, siis kaob see uudisvoost.