Õpetaja töö

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
Ok1.png


Õpetaja koormuse aruanne

Õpetaja koormuse aruandes on päevikute kaupa ära toodud eKooli kantud ja plaanitud tunnid ning asendused: nii õpetaja poolt läbi viidud asendustunnid kui ka õpetaja asendamiseks tehtud tunnid. Leiad aruandest iga päeviku kohta 4 veergu:

 • planeeritud tunnid - päeviku definitsioonis selle õpetaja kui põhiõpetaja jaoks sisse kirjutatud tundide arv.
 • eKooli kantud - selle õpetaja poolt sellesse päevikusse sisse kantud tunnid.
 • Õpetajat asendati - klassis andis tunde teine õpetaja, kes oli määratud asendusõpetajaks.
 • Õpetaja asendas - õpetaja oli selles päevikus asendusõpetaja

Õpetaja koormuse märkimise koha leiab päeviku definitsioonist, õpetaja nime taga olev väli, mis on vaikimisi tühi.

Koormuse aruande trükkimine toimub brauseri Print käsuga nagu kirjeldatud selle artikli lõpus.

Tunnikirjelduste aruanne

Ok2.png
Ok3.png
Lukus31.png

Tunnikirjelduste aruanne koolijuhile on avatav 2 vaates:

 • klassi päevikutes olevate tunnikirjelduste aruandena - valida klass klasside loetelust
 • õpetaja päevikute tunnikirjelduste aruandena - valida õpetaja õpetajate loetelust


Mõlemal juhul avaneb päevikute list, kus näha:

 • päeviku nimetus, selle päevikuga seotud õpetaja(te) nimed,
 • plaanitud / sisse kantud tundide arv,
 • kontrolltööde arv,
 • koduste tööde arv.

Päeviku nimetusel vajutades avatakse selle päeviku tunnikirjeldused, näha on tunni sisse kandnud õpetaja nimi.

Väikse lisana on selle päeviku sissekannete tegemise korralikkuse info:

 • mitu tundi on sisse kantud enne tunni kuupäeva,
 • mitu tundi samal päeval,
 • mitu tundi kuni nädal hiljem (tunnist kuni 7 päeva hiljem),
 • mitu tundi veel hiljem.

Igale arvule on lisatud selle % sisse kantud tundide koguarvust.


Tunnikirjelduste aruande trükkimine toimub brauseri Print käsuga nagu kirjeldatud selle artikli lõpus.

Tunni tegelikult lisanud õpetaja nimi on lisatud ka lapse / vanema tunnikirjelduste aruandele.Lukustatud päevikud

Aruanne mis näitab kas kõigi päevikute või õpetaja päevikute seisu - lukus või lukustamata.


Aruannete trükkimine

NB! Aruannete väljatrükiks vajuta oma veebilehitseja Print käsku. Arunnetele on lisatud nende trükkimist võimaldav stiilikogumik.


Kuidas just tellitud aruanne printerist välja tuleb, oleneb iga kasutaja individuaalsetest seadetest. Olulisemad neist on aruande lehele paigutus (trüki orientatsioon) ja trükitavale lehele lisatavad päised / jalused.

Mõned soovitused:

1. File menüü käsk Page Setup (Lehe trükiseaded) on Mozilla Firefox ja Internet Explorer veebilehitsejates see koht, kus saate muuta lehe orientatsiooni - püst või rõhtpaigutus (portrait või landscape).

2. Safari kasutajad leiavad orientatsiooni muutmise koha File menüü Print aknast.

3. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Internet Exploreri File ja Page Setup aknast. Sealt leiate 6 valiku sektsioonist "Headers and Footers" mis kõik tuleks seada olekusse "-Empty-"

4. Lehele trükitavat lisainformatsiooni päises ja jaluses (lehe all ja ülaservas) saate eemaldada Mozilla Firefox ja Safari brauseri File ja Print aknast.

  • Safaril tuleks leida ja lisada linnuke küsimuse "Print headers and footers" ette;
  • Mozilla annab 6 valikut "Page headers" ja "Page footers" jaoks, mis kõik tuleks seada olekusse "--blank--"