Õpetaja soovitamine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Õpetajaid soovitatakse kas nende pädevuse järgi või siis õpetasid nad ka eelmisel aastal sama ainet samale klassile. Sama tegevuse teine pool on õpetajale ainetunni soovitamine.
Padevus2.PNG


Ainetunnile õpetaja soovitamine

Õpetaja soovitamise ikoon asub ainetundide lisamise akna kohal (Tunnid > Klassid või Õpetajad või Ained).

Et õpetaja soovitamine töötaks, peab olema eelnevalt määratud õpetaja pädevus; kasuks tulevad ka teised ariklis kirjeldatud määrangud (eelmise aasta klass ja klassi number).

Õpetaja soovitamine sisaldab kolme tegevust:

 • Soovita õpetajat:
  • lisaaken kõigi õpetajatega. Iga õpetaja real on näha tema juba olemasolev koormus ja kui palju ta peaks töötama. Nii saad õpetajate koormust ühtlasemalt jaotada.
  • Kui tund toimub grupitunnina (mitu õpetajat), siis on õpetajale lisatud värvikood:
   • roheline taust - see õpetaja juba õpetab selles tiimis (tunnirühmas)
   • valge taust - selle õpetaja valik looks uue õpetajate tiimi, aga tema rühmatundide arv nädalas jääks alla 9.
   • punane taust - õpetaja rühmatundi õpetama lisamine suurendaks tema gruppides olevate nädalatundide arvu üle 9, tunniplaani kvaliteedi huvides ei ole soovitatav seda õpetajat sellele ainetunnile lisada.
  • <Ainult pädevad õpetajad> jätab listi ainult need õpetajad, kelle pädevus aintud ainetunniga sobib
  • <Näita aasta koormust> asendab vaikimisi kuvatava nädala keskmise koormuse terve aasta koormuste arvutusega.
 • <Õpetaja -> ?> asendab kõik praegu selle klassi tundidega seotud õpetajad alternatiivõpetajaga "?". Sel moel saad alustada klassile õpetajate määramist "puhtalt lehelt".
 • <Eelmise aasta õpet.> määrab ainetundidele samad õpetajad, kes seda klassi eelmisel aastal õpetasid.
  • Kontrolli, et klassil oleks olemas eelmise aasta nimi
  • Asenda kõik õpetajad alternatiivõpetajaga "?" (vaata eelmist valikut)
  • Vali <Eelmise aasta õpet.>. Untis käib läbi selle klassi eelmise aasta nimega klassi ainetundide tabeli ja asendab sobivatele (s.o. sama ainega) tundidele "?" õpetaja selle aine eelmise aasta õpetajaga. Kui ainet eelmisel aastal ei õpetatud, siis seda õpetajat ei lisata.
NB! Et süsteem toimiks, pead alustama eelmise aasta õpetaja leidmist suurematest klassidest - 4a klassi õpetajate jaoks on vaja eelmise aasta õpetajatega 3a tundide tabelit, seega tuleb enne määrata õpetajad 4a klassile ja alles siis 3a klassile ja alles siis 2a klassile ja alles siis 1a klassile.


Õpetajale ainetunni soovitamine

Padevus3.PNG

Tunnid > Õpetajad aknast leiab veel ühe soovituse ikooni: <Ettepanek tunniks>. Selle vajutamise järel avatakse lisaaken ilma õpetajata ainetundidest. Märgitakse ära, kui õpetaja õpetab samas klassis; võimalik on valikut kitsendada ainult õpetaja pädevusega sobivate ainetundideni ("Ainult pädevad õpetajad" - kahjuks vale tõlge ;) )


Õpetajate tiimide aruanne

Kuna koolis on palju õpetajaid, kes koos mõnes tunnirühmas tegutsevad, siis on abiks õpetajate tiimide aruanne.

 • Baasandmed > Õpetajad
 • vajutada <Trüki eelvaate> või <Trüki> ikoonile
 • valida aruande tüübiks <Õpetajate tiimid> - trükitakse kõik koos toimetavad õpetajad.

NB! Valik ei ole kättesaadav baaspaketi kasutajatele.