Õpetaja pädevus

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Õpetaja pädevusega määratakse, et õpetaja võib õpetada ainet või ainerühma ja teha seda teatud klassides.
Padevus1.PNG

Õpetaja pädevuse määramiseks peavad olema tehtud mõned ettevalmistused:

1. Baasandmed > Klassid - igale klassile on lisatud tema klassi number (üldiselt õppimise aasta, kursuse number).

 • avada Baasandmed > Klassid
 • avada detailvaade ja kaart <Klass>
 • lisada number välja "Klassi number". 1a ja 1b klassi jaoks on see nt. "1" ja 11a ning 11b klassi jaoks "11". Kutsekoolis võib tähistada kursuse numbrit.
 • Õpetaja järjepidevuse tagamiseks võib siia lisada ka klassi "eelmise aasta nime" - nt 11a klassi jaoks oli see 10a. Nüüd saab Untis soovitada 11a klassi matemaatika õpetajaks sama õpetaja kes eelmisel aastal õpetas 10a klassi.

NB! Klassi numbri ja eelmise aasta nime saab lisada ka baaspaketi kasutaja!

2. Baasandmed > Ained - kui on soov kasutada ainerühmi, siis tuleb need lisada. Ainerühm on tekst, mis võimaldab aineid grupeerida. Nt. võib olla eraldi defineeritud ained "poiste kehaline kasvatus"; "tüdrukute kehaline kasvatus"; "ujumine" ning nendele kõigile sisestatud ainerühmaks "keh.kasv."

 • Avada Baasandmed > Ained
 • avada detailvaade ja kaart "Aine"
 • sisestada ainerühma määrav tekst välja "Ainerühm".

NB! Klassi numbri ja eelmise aasta nime saab lisada ka baaspaketi kasutaja!

3. Baasandmed > Õpetajad - õpetaja pädevuse sisestamine

 • avada Baasandmed > Õpetajad
 • avada detailvaade ja kaart "Pädevus"
 • tabelis näeb juba olemasolevaid pädevusi: aine või ainerühma nimetus; klass, kus kehtib (klassi numbri minimaalne ja maksimaalne väärtus) ja nädala koormus (Untise poolt lisatud ja ei ole muudetav).
 • olemasolevaid pädevusi ei saa kustutada ükshaaval, vaid kõiki korraga (nupp "Pädevuse kustutamine").
 • Uusi pädevusi saab lisada:
  • olemasolevatest tundidest (nupp <Leia õpetaja pädevus tema tundidest>) - tuleb valida, kas leitakse pädevus ainete või ainerühmade jaoks. Selle tegevusega ei lisata klasse - kui on soov, siis saab nad otse tabelisse kirjutada.
  • Sisestada uus aine ja soovi korral klass - kirjutada otse tabelisse.

4. Pädevuste ülevaade - pädevuste aruanne

 • Avada Baasandmed > Õpetajad
 • võib avada kaardi "Pädevus"
 • vajutada <Trüki eelvaade> ikoonile
 • määrata, kes õpetajatest on valitud; vali väljundiks <Õpetaja pädevus>
 • käivitada trükkimine või eelvaade.

5. Pädevuste kasutamine

 • eriti oluline <Asendused> moodulis, kus pakutakse õpetajaid vastavalt nende pädevusele asendajateks
 • Õpetaja soovitamine aitab tunde paremini planeerida, ikooni leiate Tunnid > Ainetundide tabelite kohalt.