Õpetaja määramine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Õpetaja määramine ainetundidele töötab koos pädevustega.
Maaraine.PNG

Õpetaja määramine tunnile eeldefineeritud reeglite järgi ja tuginedes pädevustele on vajalik mõnedel juhtudel, näiteks kui koolis avatakse uus klass, mõned ained kutsekoolis vms. Olemasolevaid õpetajaid ei asendata, õpetaja määramine toimub neile ainetundidele, kus õpetajaks on vaikimisi õpetaja "?".

Õpetaja valitakse lähtudes:

  • pädevusest. Kui <Baasandmed> <Õpetajad> tabelis ei ole õpetajale pädevusi selle aine õpetamiseks sisestatud siis õpetajat ei määrata.
  • nädalakoormus - nädala plaanitud koormust ületatakse ainult siis kui ühtegi teist pädevat õpetajat ei ole võimalik määrata
  • <osakondade> tunniplaani kasutajate jaoks jälgitakse osakonna vastavust.

Samuti on võimalik õpetaja määramist ainetunnile MUUTA optimeerimisel. tegevus on osaliselt kättesaadav ka baaspaketi kasutajatele, aga täielikult <Tundide planeerimise> mooduli kasutajatele. Määratud õpetajat muduetakse, kui:

  • ainetunni õpetajaks on "?" - optimeerimisel püütakse alati leida sobilik õpetaja tunnile.
  • ainetunnil on parameetrites määratud "(V)Vahetatav õpetaja (? asemel" (<Tunnid> avada ainetunni tabelivaade (nool tabeli all) ja "Koodid" vaheleht.

Kui standardpaketi kasutajad saavad vahetada ainult õpetajat siis, kui õpetaja on samas aines sama arv tunde, siis <Tundide planeerimise> mooduli kasutajad saavad teha vahetusi kõigi pädevate õpetajate hulgast kelle nädalakoormus ei saa lisatava ainetunniga ületatud. Optimeerimisel saab nii vältida aine pudelikaelast tekkivat negatiivset tulemust.

Maara2.PNG

Optimeerimisel tuleb võtta kasutusele punase ruuduga märgistatud ala "Õpetaja määramine optimeerimise käigus":

  • <Optimeerimisel õpetajat ei lisata> - selle ruudu märkimine deaktiveerib "?" õpetaja ja "(V)Vahetatav õpetaja (? asemel"käivitatavad tegevused.
  • <Teiste ainetega ei vahetata> - õpetaja vahetus toimub ainult sama aine piires
  • <Vaheta võrdse toim. arvuga tunde> - vahetatakse ainult nende ainetega, kus tundide arv on võrdne
  • <Vaheta ainult sama klassijärguga> - ainult samas klassis (õppeaasta arv, s.o. 1. klassid, 2. klassid) toimuvate tundide osas toimuv vahetus.
  • <Taasta algsed õpetajad> - kui eelmise optimeerimise käigus lisatud / vahetatud õpetajad ei ole korrektsed, tulemus ei meeldi, siis saab selle nupuga algse tulemuse taastada.