Õpetaja aastalõpp

From eKool wiki
Revision as of 10:31, 31 May 2012 by Ene (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


  1. Gümnaasiumi lõpetajad saavad kooliastmehinded ehk lõpuhinded - sisestamine lõpupäevikust (kooli lehe Õppekavade sektsioonist). Enne lõpuhinde lisamist lukustab õpetaja oma päevikud, mille hinded lõpuhinde jaoks arvesse lähevad.
  2. Põhikooli õpilased saavad aastahinded. Aastahinde lisamise võimalus tuleb märkida ainekaardile - linnuke vastavasse lahtrisse.
  3. Osa õpilasi teevad eksameid ja saavad eksamihinded - tuleb märkida ainekaardile, et ka eksamihinnet saab päevikusse lisada.
  4. Osa õpilasi jääb täiendavale õppetööle - nende osas kas jätkatakse ainepäevikus või avab kool uue päeviku suvetöö rühmale. Kool otsustab, kas suvetöö eest saadakse perioodihinne või muudetakse ainult aastahinnet.
  5. Kui õpetaja on kanded oma päevikusse lõpetanud, siis ta lukustab päeviku. Päeviku ikoonile lisatakse pisike tabalukk ja selles päevikus enam muudatusi teha ei saa. Nii saab ka kooli juhtkond ülevaate, millisel õpetajal mis klassi või kursusega töö veel käimas on. Lukustatud päevikuid näeb eraldi aruandes.
  6. Õpetajaga tööga aruanded saab teha nii õpetaja ise kui ka kooli juhtkond. Need aruanded on seotud õppeaastaga, seega tuleks vajalik info eKoolist välja korjata, näiteks koormuse aruanne. Erandiks on tunnikirjelduste aruanne, mis päevikute arhiveerimisel uuesti kättesaadavaks saab.
  7. Õpetaja näeb oma uue õppeaasta päevikuid 1.09 ehk uue aasta esimesel päeval. Õpetajatele vastu tulles näidatakse neile eelmise õppeaasta lukustamata päevikuid kuni aasta arhiveerimiseni - seega saab hindeid muuta ja lisada. Et segavatest päevikutest lahti saada tuleb nad lihtsalt lukku panna