Uus klassipäevik

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Klassipäeviku muutmine on iga õpetaja igapäevast tööd mõjutav tegevus, seetõttu viime muudatused sisse järk-järgult, jätame aega nendega harjumiseks ning kasutame paralleelselt kahte päeviku vormi. Päevikus olev info on mõlemas vormingus sama!
Up1.png

Uute, muudetud tegevuste ja ekraanivaadete kohta lisatakse info siia artiklisse samuti järk-järgult, vastavalt nende kasutusse andmisele.

Augustis - septembris 2014 toimunud muudatused:

  • käivitati päeviku paralleelne vorm ning anti õpetajatele võimalus nende kahe vormi vahel liikuda (pane tähele linki päeviku nimetuse kõrval!).
  • Lisati filter Ainult hinded, mis kogub päevikust kokku iga õpilase sinna kantud hinded ning kuvab need ülevaatliku reana. Hinnete kogumise ulatus oleneb päeviku kohal valitud õppeperioodist.
  • Anti kasutusse uus hinnete veerus lisamine - nüüd saab lisaks hindele kohe ja korraga paljudele õpilastele lisada hinde kommentaari.
  • Täiendati tunni lisamise akent - nüüd saab siit liikuda nii koduse ülesande lisamisele kui ka hinnete (ja puudujate) lisamisele.

Oktoobris 2014 toimunud muudatused:

"Novembris 2014 toimunud muudatused:"