Soovitused korraldamiseks

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

eKooli wiki

Vaata konverentsi ülekannet: Konverents "Millist e-keskkonda kool vajab?" 21.01.2011 Kiili Gümnaasiumis

eKooli esitluse slaidid, laiendatud mõne selgitusega.

NB! Uus versioon eKoolist ei ole väga erinev varasemast, seda just õpetaja jaoks. Loomulikult lisandub uusi võimalusi, aga aegamööda, praegu peaks tegevused olema sarnased nendega, millega õpetaja harjunud on.
Op1.png

eKooli uue versiooni koolituse korraldamiseks on kaks võimalust:

1. avada oma kooli jaoks harjutuskool demo.ekool.eu serveris. Sinna saab kutsuda õpetajad, lisada veidi väljamõeldud õpilasi ning julgelt tegutseda nii uue õppeaasta alguseni kui ka peale seda - proovida läbi tegevusi, harjutada kõike mida vaja.

2. uurida ja lugeda juhendeid ja teha tegelikku koolitust peale õppeaasta algust. Käimas olevasse aastasse tegelike õpilastega päevikute lisamisel on see halb külg, et sisestatud info saab õpilastele ja vanematele nähtavaks, seepärast tegelikus koolis harjutamist ei soovita.

Koolituse teemad:

I ainekaardid ja nende täitmine - video ja juhised olemas Ainekaardid

II Klassipäeviku täitmine - uurida võiks artikleid Klassipäevik ja Hinded uues eKoolis

III Muudatused puudumiste märkimises - artiklid Puudumised ja märkamised ning Klassijuhataja päevik

IV Suhtlus laste ja vanematega - Vestlused suhtlus kooli ja kodu vahel ja Minu kontaktid (aadressiraamat)