Perepakett

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! eKooli senised tasulised lisateenused koonduvad ühte - Perepaketti. eKooli põhivõimalused (info, mis ammustel aegadel kirjutati õpilaspäevikusse) on ka edaspidi kättesaadav tasuta.
Pere1.png


Miks on teenuse nimi Perepakett?

Perepaketi nimetus viitab sellele, et esmakordselt on ühe kuutasuga paketti koondatud kogu pere – vanemad ja kõik nende kooli(de)s õppivad lapsed. Kui paketi on tellinud üks vanematest, saavad seda kasutada nii kõik tema lapsed kui ka teine lapsevanem. Kui juhtub, et lapsega on lapsevanema / hooldaja / muus rollis seotud rohkem täiskasvanuid, saavad ka nemad Perepaketis olevaid teenuseid kasutada. Piirangut paketti kaasatud laste või täiskasvanute arvus ei ole. Paketi saab tellida ka õpilane (ise selle eest tasudes). Sel juhul saavad kasutusõiguse tema vanemad.

Family1 parent.png Family1 student 2.png Family2 student 2.png

NB! Kuigi kasutusõigus on kõigil pereliikmetel, saab seadeid muuta ainult paketi ostja. Tema määrab, kellele ja millise teenuse kohta sms teateid saadetakse või kes millise sündmuse kohta e-kirja saab ja mis aadressil. Iga kasutaja saab ise oma äpist teavitussõnumeid (push teateid) sisse ja välja lülitada. Hinnete statistikat näevad kõik paketi liikmed alati ja igast seadmest.


Seoses Perepaketi koostamisega oleme pikalt pead murdnud meie tänaste perekondade kooseisude üle ja tulemusena peaks olema Perepaketti liidetavad kärgperede erinevad variandid. Oluline on laps - kui tema ema või isa tellib Perepaketi, siis saavad seda samal viisil kasutada nii kõik temaga seotud õpilased kui ka nende laste ülejäänud vanemad (s.o. ka see vanem, kes ehk juba teises peres on). Sama kehtib õpilase ostetud paketi jaoks.

Family2 parent.png Family1 student 2.png Family2 student 2.png

NB! Vahetevahel eKooli pere koosseis muutub - mõni laps lõpetab kooli, keegi läheb kooli. Perepaketis toimuvad muudatused kohe, kui rollid eKoolis muutuvad.

Kui palju Perepakett maksab?

Perepakett muudab eKooli tasulisete teenuste tellimise ja haldamise selgemaks ning perekonna jaoks oluliselt soodsamaks. Piisab, kui üks pereliige liitub paketiga, selle võimalusi saavad kasutada ka teised pereliikmed.

Perepaketiga lisasime kolm uut maksekanalit senisele (igakuisele telefoniarvele lisatavale teenustasule):

  • Maksekeskus (https://maksekeskus.ee) pakub võimalust maksta nii krediitkaartidega (VISA, MasterCard, Maestro) ning Internetipankade kaudu (valida saab Swedpanga, SEB, LHV, Danske panga, Nordea, Krediidipanga ning PacoPay kaudu maksmist) Seda võimalust on lapsevanemad tihti küsinud, sest kõigil ei ole lepingu Eesti mobiilioperaatoriga või kasutavad nad tööandja telefoni, kuhu lisateenuseid ei ole lubatud tellida.
  • Äpist teenust tellides saab maksta kasutades AppStore või GooglePlay kontot. Kuna nende kaudu tehtud maksetele lisandub teenustasu, on see võimalus kallim kui eKooli veebirakendusest tehtud ost.
NB! Ei ole vahet, kas Perepakett tellitakse äpist või veebist - veebist tellitud Perepakett annab automaatselt eelised ka äpis ning äpist tellitud pakett tagab Perepaketi antavad mugavusteenused veebis. Ka lõpetada saab Perepketi kaustamist mõlemast rakendusest.

Perepaketiga liitudes saab valida kahe erineva kestvusega teenuse kasutamise perioodi vahel:

  • kuine pakett kestab 30 päeva ja maksab olenevalt makseviisi valikust:
    • 3.45€ tasudes Maksekeskuse kaudu krediitkaardi korduva maksena või Internetipangast ühekordse maksena
    • 3.45€+0.86€ ehk 4.61€ kui kuutasu lisandub korduva maksena Teie igakuisele telefoniarvele
    • 5.99€ kui kuine pakett ostetakse AppStorest
    • 4.99€ kui kuine pakett ostetakse GooglePlay poest.
  • aastane pakett kestab 365 päeva ja selle eest tasutakse ühekordse maksena. Aastne Perepakett maksab olenevalt makseviisi valikust:
    • 19.80€ tasudes Maksekeskuse kaudu krediitkaardi või Internetipanga ühekordse maksena
    • 32.99€ kui aastane pakett ostetakse AppStorest
    • 28.99€ kui aastane pakett ostetakse GooglePlay poest.

Kuidas saab Perepaketti tellida?

Pere2.png


Perepaketi tellimiseks veebist tuleb avada oma eKooli päises olev Lisateenuste menüü ja valida sealt "Perepakett". Avatakse Perepaketi tellimise ekraan.

Pere3.png
Peremob3.png
Pere7.png
Siit leiate ülevaate, kes eKooli rollide põhjal hakkavad kuuluma tellitavasse Perepaketti. Eraldi on ära toodud õpilased ning seotud lapsevanemad. Ekraani allosas on ära toodud võrdlustabel tasuliste ja tasuta tegevuste osas ning Perepaketiga nüüd seotud lisategevuste ülevaade.


Paketi tellimiseks eKooli veebi rakendusest tuleb:

  • valida pakett (kuine või aastane)
  • valida makseviis - krediitkaardiga (kuise paketi krediitkaardi makse on alati korduv), Internetipangast (mõlemal paketil on see ühekordne makse), oma mobiilioperaatori kaudu (vaid kuisel paketil, korduv makse)
  • järgida ekraanil olevaid juhiseid oma makse vormistamiseks
  • kinnitada makse


Eduka krediitkaardimakse kohta saadab Maksekeskus e-kirja makse tegemisel sisestatud e-posti aadressile. Internetipankades tehtud maksete kohta näete infot oam pangakontot avades. GooglePlay ja AppStore saadavad makse järgselt oma formaadis teavituse.


Kõigi maksete kohta koostab eKool arve, selle leiab peale paketi aktiveerimist sealtsamast paketi valiku akna allosast. Lisaks on Perepaketi logis märge maksmise aja, valitud paketi ja makseviisi ning makstud summa kohta.


Paketi tellimiseks mKooli äpist tuleb:

  • vajutada äpi avalehe allservas oleval "Hangi Perepakett"
  • ekraanil on valikud sarnaselt veebis oleva tellimisvormiga, aga vastavalt äpiga seotud poele toimub maksmine kas AppStore või GooglePlay kaudu.Peale Perepaketi tellimist muutub tellimise lehe ekraanil olev info:

  • valitud paketi nimetuse all on link Perepaketi seadete juurde
  • Aknas on näha millal on valitud pakett lõpupäev
  • Saab avada arve makstud summa ja tellitud teenuse kohta
  • Näha on kasutamata SMS teadete arv

Juhul, kui enne Perepaketi lõppu on tellitud uus pakett (näiteks selleks, et õigel päeval makse tegemine meelest ei läheks) on valitud paketi aknast näha ka järgmise paketi olemasolu ja alguse päev.Kuidas Perepakett erineb senistest teenustest?

Soovime, et vanemad võtaksid lapse koolis õppimisest rohkem osa. eKool saab seda toetada kooli ja kodu infovahetust parandades ja info saamise kanaleid lisades. On vanemaid, kes eelistavad e-kirju, on neid, kes soovivad sms saada ja on vanemaid, kelle põhiline suhtluskanal on äpp ja pushid.


Oluline uuendus on, et Perepaketi seadetes saab iga selle telija määrata, kuhu ja kellele tulevad Popipatrulli, Hindepatrulli või Kontrolltööde teavituse teated (seni olid need vaid SMS teadete kujul). Iga teenusega saab siduda mitu saajat - nii saab kontrolltööde teavituse tellida e-kirjaga ka vanaemale, kes muidu eKooli ei kasuta, aga kelle juures laps peale kooli õppimas on. Nadalaraport jääb e-kirjaga saadetavaks, aga selle adressaate võib olla mitu.


Perepaketi halduses on selle tellija paketi omanik, kes juhib oma pere paketi saadetavaid teateid. Hinnete statistikat näevad kõik paketti kuuluvad eKooli kasutajad kohe ja ilma lisaseadeteta. Iga Perepaketi liige saab ise määrata, millist infot ta soovib oma äppi äpi märguannete (push teatena) saada. Ülejäänud seaded on paketi tellija määrata.

NB! Kui paketis olev pereliige ei ole rahul talle saadetavate teadetega, ta soovib neid vähendada või lisada, peab ta pöörduma paketi tellija poole. Ühes peres võib olla aktiveeritud mitu Perepaketti, nende teavitused summeeruvad.

Mida Perepakett sisaldab?

Pere5.png

Perepaketi eesmärk on korrastada ja muuta lihtsamaks seni mitmes eri teenuses olevate ja eraldi tasustavate lisateenuste haldus:

  • Ühendasime Perepaketti
  • Õpianalüütika on osa Perepaketist, s.o. hinnete sagedustabelit näevad ainult need õpilased ja lapsevanemad, kes on osalised mõnes Perepaketis. Loomulikult jääb statistika alles kooli jaoks, koolijuhile ja klassijuhatajale galeriist õpilase kaardilt ja hinnetelehelt.
  • Perepaketiga liitunud lapsevanematel on kohe võimalik saata mKoolist puudumistõendeid, näha hinnetelehti ja kasutada mKooli reklaamivabalt - kasutada seni mKool Preemiumi osaks olnud võimalusi.
  • Säilis ja laiendati võimalust lisada teavituste saajate hulka nii palju telefone ja e-posti aadresse, kui paketi tellija soovib. SMS saavad telefonid ei pea olema Eesti mobiilioperaatorite võrgus, saadame sõnumeid igale poole Euroopas.
  • Plaanis on lisada Perepaketi teenuse hulka lugemata vestluste kohta SMS või e-kirjaga teavituse saatmine
  • Kuise paketiga saab kasutada kuni 20 SMS sõnumit (kõigi selle Perepaketi kasutajate kohta kokku), aastases Perepaketis sisaldub 240 sõnumit. Kui vajadus on suurem, saab sõnumeid juurde osta.
  • Iga Perepaketi tellija näeb kõigi oma maksete ja oma paketis saadetud teavituste kohta infot logis.
NB! Juurdepääs seni tellitud tasulistele teenustele kestab edasi, kuid nende seadistusi ei saa uuest aastast enam muuta. Perepaketiga liitudes lõpetatakse kõik olemasolevad tellimused.

Kuidas ma muudan Perepaketi seadeid?

Pere6.png
Peremob2.png

Perepaketi seadete muutmiseks peab paketi tellija avama oma Seaded (hammasrattakujuline ikoon päises) ja valima sealt "Perepaketi seaded". Paketi tellija näeb oma seatud teavitusi erinevate laste jaoks, Perepaketis osalevad teised vanemad ja õpilased näevad, kes on nende Perepaketi tellija ning millised seaded on tehtud. Neid muuta nad ei saa.

Tellija näeb iga lapse kohta eraldi tabelit. Iga tabeli kohal on tema kui lapsevanema nimi ning teiste vanemate nimed. Iga lapse iga seotud vanema jaoks saab sisestada iga teenuse kohta nii mitu e-kirja aadressi või SMS sõnumeid saavat telefoni kui vaja. Seadete muutmiseks vajutada teenuse real Muuda ning teha muudatused.

Perepaketi tellimise alguses ei ole mitte ühtegi senist tasulist lisateenust aktiveeritud - lisatud saatmiseks vajalikke SMS saajaid või e-kirja aadressi. Peale Perepaketi tellimist suunataske tellija vajalike muudatuste tegemiseks Seadete lehele.


Kas ma näen oma Perepaketis toimunud makseid ja saadetud teavitusi?

Paketi tellija saab Perepaketi Seadete lehelt avada logi, kus on viimase kolme kuu jooksul tehtud maksete ja saadetud teadete loetelu. Kui tellitud on Nädalaraport, saab siit avada juba saadetud rapordi pdf faili. Iga kuu logid on eraldi lehel.Kas SMS teated saab lisaks osta?

Perepaketi SMS teadete arvestus käib pakti osaleiste kohta kokku - seda tuleb nende aktiveerimisel arvestada. Kui näiteks Popipatrulli teade saabub emale, isale ja vanaemale, siis tekitab iga puudutud tund kokku kolm SMS teadet. Kasutatud SMS arvu näeb nii Perepaketi tellimise lehelt kui ka Seadete lehelt. Kui SMS teated on otsa saanud, saadab eKool paketi tellijale SMS teate vastava infoga.

Perepaketti SMS juurde ostmiskes tuleb minna Tellimise lehele ja valida "Osta lisaks SMS teateid". Osta saab samade meetoditega nagu paketti. Ostmine toimub 25, 50 või 100 SMS teate kaupa. Hind oleneb nii lisapaketi eest tasumise viisist kui ka ostetavate sõnumite arvust.


Kuidas ma saan oma Perepaketi lõpetada?

NB! Lõpetada saab ainult korduvmaksega Perepaketti. Ühekordse maksega pakett lõppeb ise, kui seda enne lõputähtaega ei uuendata. Paketi lõpetamine tähendab, et järgmisel maksepäeval enam makset ei käivitata. Teenust saab kasutada kuni selle lõpupäevani.

Teenuse lõpetamise lingi leiab Perepaketi tellimise lehelt, kehtiva paketi akna all olevalt inforibalt. GooglePlayst või AppStorest tellitud teenused tuleb lõpetada äpist, valides tegevused, mis nende poodide jaoks on teenuse lõpetamseks ette nähtud.

Kui kasutaja, kes ei ole paketi tellija, ei ole rahul talle Perepaketi poolt jagatavate teenustega, peab ta pöörduma oma paketi tellija poole. Pereliige, kes ei ole paketi tellija, ei saa seda lõpetada.