Nadalaraport

From eKool wiki
Jump to: navigation, search
NB! Nädalaraport on alates jaanuarist 2017 Perepaketi osa. Seniseid tellimusi saab kasutada kuni uue õppeaasta alguseni. !
Nr1.png
Nr2.png
Nr3.png
Nr4.png
Nr5.png
Nr6.png

Nädalaraport koostatakse reede õhtul kell 18. Raporti päises on olemas aruande koostamise kellaaeg. Järgmises Nädalaraportis on need sündmused, mis lisati või muudeti peale eelmise raporti koostamist.

Nädalaraporti rubriigid on:

  • puudumiste kokkuvõte: nädala jooksul puudutud tundide arv; sellel õppeaastal puudutud tundide arv ning nädala puudumised tunniplaanis (mis ainest mis päeval puuduti)
  • nädala jooksul lisatud või muudetud kokkuvõtvad hinded. Esitatakse hinnete sagedusdiagramm. Graafikut ei koostata hoolsuse ja käitumise hinnetele, loovtööde ja uurimistööde hinnetele ning kooliastme hinnetele.
  • Nädala jooksul lisatud ja muudetud kontrolltööde ja hindeliste ülesannete hinded; esitatakse hinnete sagedusdiagramm ja ülesande sisu. Graafikut ei koostata, kui hindeid on liiga vähe (alla 4 hinde) või on hinnete erinevaid väärtusi liiga palju (üle 10).
  • nädala jooksul muudetud ja lisatud jooksvad hinded; lisaks hindele ja selle kommentaarile näidatakse tunni teemat ja sisukirjeldust.
  • järgmise nädala kodused ülesanded ja kontrolltööd
  • nädala jooksul lisatud ja muudetud märkamised
  • nädala jooksul lisatud ja muudetud teated päevikutest
  • nädala jooksul tehtud muudatuste kohta arenguvestluse moodulis on teade, täpsemaks toimunud muutuse nägemiseks peab logima eKooli. Arenguvestluste teatei dkuvataks eainult siis, kui lapse kool on arenguvestluste moodulit kasutamas.
  • nädala jooksul listud ja muudetud õppenõukogu otsused, kiitused ja muud käskkirjad.

Nädalaraport on kättesaadav vaid lapsevanematele, õpilased ei saa seda tellida.

Kuidas Nädalaraport tellida?; lisaks oluline - e-posti aadressi valideerimine

Kuidas Nädalaraporti tellimus lõpetada?