Klassijuhataja lisatud otsused

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õpilasega seotud käskkirjad, õppenõukogu otsusd, kiitused, laitused lisatakse kas klassijuhataja või kooli juhtkonna poolt. Need otsused ei muuda õpilase kuuluvust klassidesse ega vii teda üle järgmisse õppeaastasse.
Otsus 171.png
Otsus172.png

eKooli administraatori poolt lisatavad Otsused muudavad õpilase kuuluvust klassidesse, nagu üle viimine järgmisse aastasse, õpilase viimine paralleelklassi, õpilase õppekava vahetamine, õpilase koolist lahkumise või kooli lõpetamise märkimine. Siin antakse juhendid klassijuhatajale teiste otsuste, nagu õppenõukogu otsused, kiitused, laitused lisamsieks mitmele õpilasele korraga kasutades valikut <Otsused>. Siitsamast leiate õpilasraamatud.


Otsuste lisamine mitmele õpilasele korraga, klassi otsuste ülevaade

Klassijuhataja saab oma klassi(de) otsuste ülevaate nii aruandest kui ka ikooniga <Otsused> avatavalt lehelt.

Valikus on tema klasside tähised, klassil vajutades avatakse klassi nimekiri ja iga õpilase juures on tema sellel õppeaastal seni tehtud otsuste loetelu. Näha on nii klassijuhataja enda kui ka eKooli administraatori poolt lisatud otsused.

Uue otsuse lisamiseks tuleb vajutada nupul <Lisa õppenõukogu otsus>.

Klassi nimekiri asendub otsuse sisestamise aknaga. Sinna lisab klassijuhataja otsuse numbri, valib kuupäeva ja lisab teksti. Otsuse all on klassi nimekiri, vaikimisi on valitdu kõik õpilased - s.o. lisatud otsuse saavad kõik selle klassi õpilased. Need, kelle kohta see otsus ei käi, tuleb märgistusest maha võtta.

<Salvesta> lisab otsuse õpilastele ja viib tagasi klassi nimekirja.

NB! Kord lisatud otsust ei saa kustutada. Parandused ja teksti muudatused saab teha koolijuhi rollis ja ükshaaval õpilase kaardilt.


Otsuse muutmine Otsuste aknast

Iga otsuse taga näeb klassijuhataja ja koolijuht linki <muuda>, mille vajutamine avab otsuse muutmise akna. Iga õpilase otsus tuleb muuta eraldi.


Kuhu lisatud info jõuab:

1. õpilase kaardile ja õpilase oma uudisvoogu Sündmuste alla.

2. õpilase tunnistusele Otsuste alla.

3. Õpilasraamatusse

4. Aruannetesse