Iseseisva töö märkimine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Iseseisev töö (loovülesanne, uurimistöö, praktiline ülesanne) kantakse päevikusse kui "teist tüüpi kokkuvõttev hinne" või eksamihinne. Veerus lisades hinde lisavälju täita ei saa.
Iseseisev11.png
Iseseisev1.png


Õpetaja avab päeviku ja lisab teist tüüpi kokkuvõtva hinde veeru. Igale laspele saab lisada nüüd hinde või siis muuta olemasolevat hinnet.

Hinde märkimiseks "iseseisvaks tööks", s.o. kohustuslikult põhikooli või gümnaasiumi jooksul sooritatavaks ülesandeks tuleb:

  • Valida hinde detailvaates "Lisa iseseisev töö"ning saab kohe määrata töö tüübi, lisada pealkirja ning kommentaari. Veerus hinnet sisestades lisavälju täita ei saa.
  • Päeviku vanas versioonis (alumine pilt) tuleb valida linnuke hinde kommentaari välja alt. Avatakse lisavõimalused - töö tüübi määramiseks ning töö teema sisestamiseks.

Hinde muutmine või ülesande tüübi muutmine käib samamoodi nagu teistelgi hinnetel.