Broneerimine

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


Broneeringute kasutamist tutvustav video

NB! Koolis ühiskasutuses oleva vara lisab broneerimiseks administraator; seda broneerida (enda kasutuseks reserveerida) saavad kõik kooli personali liikmed.
Br1.png
Br2.png
Br3.png
Br4.png
Br6.png
Br7.png
Br8.png


Varade haldus

Ühiskasutuses olevate varade nimekirja haldus (varade lisamine, muutmine, kustutamine) toimub menüüst, valik "Varad". Varasid sisestab ja haldab administraator.

Kõigil koolidel on olemas üks märksõna "Ruumid"(kooli keeles), sinna on kogutud kõik seni koolis Nimekirjad > Ruumid lehel olnud klassiruumid. Märksõna nimetuse saate muuta. Kuni Nimekirjad lehel oleva Ruumide tabeli peitmiseni tasub meeles pidada, et seal tehtud muudatused ei jõua enam Varade tabelisse.

Varade tabel koosneb märksõnadest ja ressurssidest. Iga ressurss peab olema seotud vähemalt ühe märksõnaga, võib olla seotud mitme märksõnaga. Ilma märksõnata ressurssi lisada ei saa.

Märksõna kohta saab sisestada selle nimetuse ja märkida, kas see märksõna sisaldab ruume.

Ruume sisaldava märksõna ressursse saab kasutada tunniplaani ruumide lisamiseks. Teiste märksõnade ressursse ei saa.

Märksõna saab kustutada seni, kuni selles ei ole ühtegi ressurssi.

Ressursi lisamiseks tuleb sisestada vähemalt selle nimetus ja valida vähemalt üks märksõna, kuhu see ressurss kuulub.

Ressursiga seotud infot saab muuta igal ajal, kustutada saab vaid neid ressursse, millega ei ole seotud tulevikus olevaid broneeringuid. Minevikus olevad broneeringud kustutamist ei sega.


Broneerimine

Kõiki kooli poolt hallatavaid ressursse saab broneerida. Broneeringu saavad teha kõik koolis Personali nimekirjas olevad töötajad.

Broneerimise võimaluse leiab tunniplaanist, validesmenüüst "Minu broneeringud".

Siin on nimekiri kõikidest õpetaja enda broneeringutest. Hallilt on kuvatud minevikus olevad broneeringud. Kui õpetaja ei ole varem broneerimismoodulit kasutanud, siis on see leht esialgu tühi.

  1. Vajutage nupule Broneeri ja otsige üles ressurss, mida soovite broneerida. Selleks valige kooli poolt sisestatud märksõna ja selle alt teid huvitav ressurss.

NB! Kui vajalik ressurss puudub, saab selle sisestada kooli eKooli administraator.

  1. Seejärel valida kuupäev ja alguse ja lõpu kellaaeg. Kui koolis on määratud tundide ajad, siis lingiga "Kasuta tunniaegu" / "Kasuta kellaaegu" saab vahetada vajaliku ajavahemiku valiku meetodit.
  2. Kui peale aja valikut selgub, et valitud ressurss on sellel ajal juba broneeritud, näete veateadet ja selle all olemasoleva broneeringu infot - broneerija nime ja täpset broneeringu aega.
  3. Kui ei tekkinud ühtegi kattuvust, on broneering sisestatud ja ilmub broneeringute nimekirja.
  4. Vajadusel saab oma broneeringuid muuta või kustutada.

NB! KÕIKI kooli broneeringuid saab muuta ja kustutada administraator. Kui Teil on probleem vajaliku ruumi või seadme saamisega vajalikul ajal, pöörduge kas otse kolleegi või administraatori poole.

NB! Broneeritud ruumi kohta ei lisandu selle ruumi tunniplaani märget broneeringust!