Õppematerjalid

From eKool wiki
Jump to: navigation, search

[[category: ekool3.0]

NB! Materjalid on õpetaja ja koolijuhi töökeskkond, et jagada õppematerjale oma õpilaste, nende vanemate ja kooliperega.
Tookava1.png
Mtr1.png
Mtr2.png
Mtr3.png

Õppematerjalid leiavad kõik eKooli kasutajad, kes vajutavad eKooli lehe päises ikooni <Materjalid> Mat3.png. Õpetajal on lisaks võimalik materjalidega tegeleda oma ainepäevikutest, täpsemalt saab lugeda wiki artiklist Materjalid_paevikus. Lisaks Materjalidele leiab siit aknast õpetaja töökava lisamise ja redigeerimise võimalused. Täpsemalt saab lugeda artiklist Töökava

Õpetajatel ning teistel kooli personali liikmetel on võimalik faile lisada ja jagada, õpilased ja lapsevanemad näevad nendega jagatud faile. Failide tasuta hoidmise mahu piirang koolile on 1 GB.

Materjalide keskkonna esmakordsel kasutamisel tuleb nõustuda tingimustega - et järgitakse autoriõigusi ja ei lisata sobimatu või keelatud sisuga materjale.

Kui tingimustega on nõustutud, siis kaob materjalide ikooni kollane taust. Punane mumm näitab, mitu kasutajal poolt veel avamata faili Materjalide keskkonnas on.

Faili lisamine

Faile saab lisada ainult kooli personali (õpetaja, klassijuhataja, koolijuht) rollis kasutaja. Faili lisamiseks vajutada <Lisa dokument>. Edasi tuleb valida fail, lisada sellele pealkiri, mille järgi fail leitakse ning otsustada faili jagamise gruppidega. Iga kasutaja isiklik faildie mahu piirang on 300MB.

Materjalide keskkond on õpetaja isiklik "pilveketas", kus hoitavaid faile saab jagada oma õpilastega erinevates koolides. Kui õpetaja lahkub koolist, jäävad tema "pilves" olevad failid talle alles.

Lubatud failitüübid on:

 • Dokumendid: "DOC", "DOCX", "LOG", "MSG", "RTF", "ANS", "ASC", "ASCII","DOCM", "DOCXML", "DOCZ", "ME", "NFO" , "ODIF", "ODM", "SDW","TEX", "SXG", "ODT", "FODT", "XML", "TXT", "DOTM", "DOTX", "OTT", "OTH"
 • Tabelid: "123", "AST", "AWS", "DEX", "DIS", "FODS", "FP", "ODS", "OTS", "QPW", "XL", "XLR", "XLS", "XLSB", "XLSHTML", "XLSM", "XLSMHTML", "XLSX", "XLTHTML", "XLTML", "XLTX", "XLW", "XLT","CSV"
 • Esitlused: "PPT" ,"PPS" ,"SDD" ,"POT" ,"PPTX" ,"PPTM" ,"POTX" ,"POTM", "SDA" ,"SDD" ,"SDP" ,"VOR" ,"UOP" ,"UOF" ,"ODP" ,"OTP", "SXR" ,"STI" ,"SXD" ,"ODG"
 • Pildid: "JPG" ,"JPEG" ,"GIF" ,"BMP" ,"PNG" ,"PSD" ,"PSPIMAGE" ,"TIF"
 • Videofailid: "ASF" ,"AVI" ,"FLV" ,"M4V" ,"MOV" ,"MP4" ,"MPG", "MPEG" ,"RM" ,"SWF" ,"VOB" ,"WMV"
 • Audiofailid: "AIF" ,"IFF" ,"M3U" ,"M4A" ,"MID" ,"MP3" ,"MPA" ,"RA", "WAV" ,"WMA" ,"OGA", "OGG" ,"MOGG"
 • Andmebaasifailid: "ACCDB" ,"ACCDE" ,"ACCDC" ,"ACCDR" ,"ACCDT" ,"ACCDW" ,"ACCFT"
 • Teised: "PDF", "PS", "ZIP" ,"7Z" ,"ARJ" ,"GZ" ,"RAR" ,"ICE" ,"PAE" ,"PAK", "Z" ,"ZZ"


Faili jagamine

Failide jagamine on võimalik iga kasutaja rollidest tulenevatele gruppidele:

 • õpetaja oma päevikute õpilaste ja nende kaudu ka lapsevanematele; kooli personalile;
 • klassijuhataja oma klassile; kooli personalile
 • koolijuht oma kooli personalile; kooli õpilastele; kooli lapsevanematele; kogu kooliperele (personal, õpilased, õpetajad)

Kui failid on jagatud päevikutega, siis lõpetatakse jagamine õppeaasta vahetudes automaatselt. Failid jäävad õpetajale alles, uue aasta päevikute lisamise järel saab ta samad failid jagada uute päevikutega. Sama faili saab jagada mitme päevikuga, nt. on kunstiajaloo õpetajal aasta jooksul 4 erinevat kunstiajaloo päevikut, kursust ja sama esitlust saab ta jagada kõigi nendega.

Failide avamine (kasutamine)

Faile, mis iga kasutajaga on jagatud, näeb ta Materjalid lehel. Kui kasutajale on lisandunud uus fail, täieneb tema Materjalide ikoon punase mummuga, kus sees on näha lisatud failide arv. Lapsevanema jaoks liidetakse kõigi tema lastega jagatud ja tema poolt veel avamata failide arvud. Lapsevanem ei näe, kas laps on faili avanud!

Jagatud failide grupid on kahes jaotuses: päevikute ja klassi failid ning kogu kooli gruppide failid. Kui laps õpib mitmes koolis (õpetajal on roll mitmes koolis), siis on lisaks kuvatud iga grupi jaoks kooli nimi.

Ülevaatlikkuse huvides on päevikud kogutud ainete järgi, s.o. matemaatika õpetaja näeb oma failide listis "matemaatika" all päevikuid "5a matemaatika", "5b matemaatika", "7a matemaatika". Gümnaasiumi õpilane näeb oma failide listis aga "matemaatika" ja seal all kõigi matemaatika kursuste päevikute nimetusi, kus ta sellel õppeaastal osaleb.

NB! Nimekirjas on näha KÕIK päevikud, ka need, milles õpetaja ei ole mitte ühtegi faili jaganud.
Mtr4.png

Iga faili real on kirjas, kes faili on lisanud ja jaganud. Faili nägemiseks tuleb selle real vajutada.

Mat haldus1.png
Mat haldus3.png

Faili jagamise tühistamine, failide kustutamine

Faili autor saab alati jagamise lõpetada või muuta - tuleb vajutada faili real oleval nupul <Muuda>. Jagatud grupid on näha esimesena, neid saab tühistada ja lisada uusi jagamisi.

Faili kustutamine (autori poolt) toimub faili real oleva ikooniga. Kustutamine lõpetab kohe kõik jagamised.


Kooli jaoks jagatud failide haldus

Koolijuht saab oma kooli õpetajate aktiivsusest Materjalide keskkonna kasutamisel teada haldusliidesest. Haldusliides asub kooli seadete lehel (i tähega ikoon ekraani parempoolses ülemises nurgas).

Liidese avalehel kuvatakse kasutatud kettamaht, on võimalus kooli paketti suurendada ning esitatakse lühistatistika üles laetud failide arvukusest ja mahust tüüpide järgi (tekstid, pildid, tabelid, esitlused...)

Detailsema aruande (kes õpetajates millises mahus millist tüüpi faile on üles laadinud ja kooli gruppidega või päevikutega jaganud) saab aruande nuppu vajutades.

NB! Haldusliidesest materjali seose eemaldamine kooli grupiga ei kustuta seda faili õpetaja "pilvest", aga vabastab koolile eraldatud failide mahust vastava osa.
Mat haldus2.png

Mõnikord on vaja kooli gruppidega jagatud materjalide jagamise seos lõpetada, aga jagaja (õpetaja) ei saa või ei taha seda teha. Näiteks on lisatud kooli kodukorra fail. Nüüd on koolil uus kodukord ja senine tuleks maha võtta, aga selle lisanud õppejuht ei tööta enam koolis. Kooli juhtkonna rollis kasutaja saab seose eemaldada.

Haldusliidesest saab faile otsida kas lisanud õpetaja nime järgi, faili nime järgi, lisamise aja järgi (kuupäevast varem või hiljem lisatud failid) või faili mahu järgi. Mahu järgi otsing on kasulik, kui on vaja vabastada koolile ette nähtud kettaruumi vanemate ja mahukamate failide seoste kustutamise abil.