Õpilasraamatu väljavõte

From eKool wiki
Jump to: navigation, search


NB! Õpilasraamatu väljavõte sisaldab aasta- ja kursusehindeid ning eksamite ja iseseisvate tööde hindeid ning on ette nähtud õpilase eelmise kooli hinnete üle kandmiseks tema uude kooli.
Or vv4.png

Õpilasraamatu väljavõtte koostamise sammud on:

  1. kool koostab lahkunud õpilase õpilasraamatu väljavõtte. Tegu koopiaga koostamise hetkel õpilasraamatus olevast infost, kui mõni õpetaja hiljem hindeid parandab, siis need väljavõttes ei muutu.
  2. väljavõte saadetakse õpilase uude kooli (igal väljavõttel on konkreetne adressaat, uus kool peab olema eKoolis aktiivne)
  3. uus kool kannab õpilase oma nimekirja
  4. uus kool saab õpilasraamatu väljavõtte (Taotlused aknasse koolijuhi rollis kasutajatele) - Hinnete vastu võtmine
  5. kool seab vastavused oma kooli ainete ja õppeaastatega
  6. kool kinnitab väljavõtte, hinded kantakse õpilase õpilasraamatusse
  7. õpilasraamatus saab hinnete seost ainete, ainekursuste ja õppeaastatega muuta - Õpilasraamatu hinnete muudatused